מועדי פקיעת חוזים

CFD Rollover Dates

ATRADE מאפשרת מסחר בסחורות ומדדים באמצעות CFD על חוזים עתידיים. לכל החוזים העתידיים יש מועדי פקיעה. בכדי לאפשר מסחר רציף ומתמשך ללקוחותינו, ATRADE מחליפה את החוזה שעומד לפקוע בחוזה חדש עם מחיר חדש וזאת לפני מועד פקיעת החוזה.

התאריכים הקרובים להחלפת החוזים מפורטים להלן:

סחורות 

Instrument Current Traded Contract AVA Rollover Date Next Traded Contract
Brent Oil
Jul 2017 (LCON7
28-May-17 Aug 2017 (LCOQ7)
Crude Oil
June 2017 (CLM7)
21-May-17
July 2017 (CLN7)
Natural Gas
Jun 2017 (NGM7)
21-May-17
Jul 2017 (NGN7)
Gasoline Jun 2017 (RBM7)
28-May-17
Jul 2017 (RBN7)
Heating Oil
Jun 2017 (HOM7)
28-May-17
Jul 2017 (HON7)
Wheat Jul 2017 (ZWN7) 25-Jun-17 Sep 2017 (ZWU7)
Soybeans Jul 2017 (ZSN7)
25-Jun-17
Aug 2017 (ZSQ7)
Corn May 2017 (ZCK7)
25-Jun-17
Sep 2017 (ZCU7)
Cotton no.2
May 2017 (CTK7)
25-Jun-17
Dec 2017 (CTZ7)
Sugar no.11
May 2017 (SBK7)
25-Jun-17
Oct 2017 (SBV7)
Coffee C
Jul 2017 (KCN7)
18-Jun-17
Sep 2017 (KCU7)
Copper Jul 2017 (HGN7)
25-Jun-17 Sep 2017 (HGU7)
Palladium Jun 2017 (PAM7)
28-May-17 Sept 2017 (PAU7)
Platinum
Jul 2017 (PLN7) 25-Jun-17 Oct 2017 (PLV7)
Cocoa  Jul 2017 (CCN7) 18-Jun-17 Sep 2017 (CCU7)

מדדי מניות

Instrument Current Traded Contract AVA Rollover Date Next Traded Contract
HSI May 2017 (HSIVK7)
28-May-17 Jun 2017 (HSIVM7)
CAC 40 May 2017 (FCEK7)
14-May-17
Jun 2017 (FCEM7)
S&P500 Jun 2017 (ESM7)
11-Jun-17
Sept 2017 (ESU7)
NASDAQ100 Jun 2017 (NQM7)
11-Jun-17
Sept 2017 (NQU7)
DJ 30 Jun 2017 (YMM7)
11-Jun-17
Sept 2017 (YMU7)
DAX 30 Jun 2017 (FDXM7) 14/15-Jun-17* Sept 2017 (FDXU7)
DJ EURO STOXX50 Jun 2017 (FESXM7)
11-Jun-17
Sept 2017 (FESXU7)
FTSE 100 Jun 2017 (FFIM7)
11-Jun-17
Sept 2017 (FFIU7)
SMI Jun 2017 (FSMIM7)
11-Jun-17
Sept 2017 (FSMIU7)
RUSSELL2000 Jun 2017 (TFM7)
11-Jun-17
Sept 2017 (TFU7)
SPI200 Jun 2017 (APM7)
11-Jun-17
Sept 2017 (APU7)
DOLLAR INDEX Jun 2017 (DXM7) 18-Jun-17 Sept 2017 (DXU7)
Nikkei 225 Jun 2017 (SSIM7) 4-Jun-17 Sept 2017 (SSIU7)

אגרות חוב

Instrument Current Traded Contract AVA Rollover Date Next Traded Contract
5 Year US T-Note Jun 2017 (FVM7)
28-May-17 Sept 2017 (FVU7)
10 Year US T-Note Jun 2017 (TYM7)
28-May-17
Sept 2017 (TYU7)
30 Year US T-Bond Jun 2017 (USM7)
28-May-17
Sept 2017 (USU7)
Japan Govt Bond Jun 2017 (SJBM7)
11-Jun-17
Sept 2017 (SJBU7)
EURO-Bund Jun 2017 (FGBLM7)
4-Jun-17
Sept 2017 (FGBLU7)

*החלפת החוזים ברביעי/חמישי בערב - לאחר סגירת השוק

במידה ויווצר הפרש שערים מהותי בין החוזים, אנו נבצע התאמה בחשבונך שתופיע בצמוד לפוזיציה המתאימה, כך שאם יהיה הבדל בשערים, הוא לא ישפיע על הרווח/הפסד בחשבונך.

כיצד זה עובד?

כאשר אתה פותח פוזיציה על חוזה של 100 חביות נפט בחודש מסוים ובוחר להשאיר את הפוזיציה פתוחה במהלך מועד פקיעת החוזה, החוזה מוחלף אוטומטית עם תום החודש בחוזה חדש, ומתבצעת התאמה בין הפרשי המחירים של החוזים. דוגמה: במקרה בו חוזה חודש יוני יקר יותר ב 0.25$, יהיה עליך לשלם 25$ עמלה (100X0.25$).

כיצד אתה יכול להמנע מפעולה זו? 

על מנת שהפוזיציה שלך לא תושפע מפקיעת החוזה, יהיה עליך לסגור אותה לפני שהוא מגיע למועד פקיעתו ולפתוח אותה מחדש לאחר החלפתו.יש לציין כי כל סוחר עם פוזיציות CFD's פתוחות, בזמן החלפת החוזה, יראה את התאמת השערים כחיוב או זיכוי (PRM). בנוסף לכך, כל ההוראות הקיימות (התניות מסחר כגון סטופ לוס/ לימיט) שיופעלו בתחילת מסחר החוזה החדש, יבוצעו בשער החדש של השוק.


למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות.