הוראות מסחר בסיסיות

סוגי הוראות מסחר

המונח "הוראת מסחר" מתייחס לאופן בו תוכל לבצע עסקאות במערכת המסחר. קיימים סוגים רבים של הוראות מסחר שניתן להציב בשוק ההון. באפשרותך לבצע עסקה במחיר נוכחי, להגדיר תנאי לביצוע עסקה במחיר מסויים מעל/מתחת למחיר הנוכחי או ליצור הוראות מסחר מתקדמות.  

לפניך הוראות המסחר הנפוצות ביותר לשימוש:

  • (Market (M
  • (Limit (L
  • (Entry Limit (EL
  • (Stop Loss (SL
  • (Entry Stop (ES
  • (Trailing Stop (TS