דיווחים פומביים

14/11/17

 אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005)


07/11/17

 אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר


27/09/17

 דוח מיידי על אירוע מהותי לגבי כספי לקוחות


07/09/17

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירות סוחר (ז005)


08/08/17

 דוח מיידי על אירוע מהותי לגבי כספי לקוחות (ז057)

 

 07/06/17

 דוח מיידי על עדכון פרטי חברת זירת סוחר (ז045)

 
09/05/17

דוח מיידי – הודעות לפי סעיפים 44כח, 52כז(ב), 52ס(ד) ו- 54ג(ג) (ז043) - לחברה בעלת רישיון זירה

 

30/03/17

דוח שנתי - מדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה (ז023) - 2016

פרטים נבחרים מתוך הדוחות השנתיים (ז022) - 2016

דיון בגורמי סיכון בפעילות החברה

 

06/03/17

דוח מיידי על עדכון פרטי חברת זירת סוחר (ז045)

 

27/02/17

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) - אילי טליה קלימן מנכ"ל

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) - אליעד הררי - מנכ"ל (דוח מתקן)

 

14/02/17

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) - אליעד הררי

דיווח פומבי זירת סוחר (ז070) - פרטים מבקשת הרישיון

 

21/12/16

דוח מיידי על שינוי בהיקף או באופן החזקות של בעל שליטה בחברה (ז049)

 

 

לצפייה בדיווחים הפומביים שלנו לרשות לניירות ערך באתר מגנא, לחץ כאן.