מועדי פקיעת חוזים

ATRADE מאפשרת מסחר בסחורות ומדדים באמצעות CFD על חוזים עתידיים. לכל החוזים העתידיים יש מועדי פקיעה. בכדי לאפשר מסחר רציף ומתמשך ללקוחותינו, ATRADE מחליפה את החוזה שעומד לפקוע בחוזה חדש עם מחיר חדש וזאת לפני מועד פקיעת החוזה.

למידע נוסף על גלגולי חוזים לחץ כאן.

התאריכים הקרובים להחלפת החוזים מפורטים להלן:

סחורות

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover DateNext Traded Contract
Brent OilFeb 2024 (LCOG4)24-Dec-23Mar 2024 (LCOH4)
Crude OilJan 2024 (CLF24)17-Dec-23Feb 2024 (CLG24)
Natural GasJan 2024 (NGF24)24-Dec-23Feb 2024 (NGG24)
GasolineJan 2024 (RBF24)24-Dec-23Feb 2024 (RBG24)
Heating OilJan 2024 (HOF24)24-Dec-23Feb 2024 (HOG24)
WheatMar 2024 (ZWH24)25-Feb-24May 2024 (ZWK24)
SoybeanJan 2024 (ZSF24)25-Feb-24Mar 2024 (ZSH4)
CornMar 2024 (ZCH24)25-Feb-24May 2024 (ZCK24)
Cotton no. 2Mar 2024 (CTH4)18-Feb-24May 2024 (CTK4)
Sugar no.11Mar 2024 (SBH4)25-Feb-24May 2024 (SBK4)
Coffee CMar 2024 (KCH4)18-Feb-24May 2024 (KCK4)
CopperMar 2024 (HGH24)25-Feb-24May 2024 (HGK24)
PalladiumMar 2024 (PAH24)25-Feb-24Jun 2024 (PAM24)
CocoaMar 2024 (CCH4)11-Feb-24May 2024 (CCK4)

מדדי מניות

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover DateNext Traded Contract
HK 50Dec 2023 (HSIZ3)24-Dec-23Jan 2024 (HSIF4)
France 40Dec 2023 (FCEZ3)10-Dec-23Jan 2024 (FCEF4)
Germany 40Dec 2023 (FDXZ3)14-Dec-23Mar 2024 (FDXH4)
US_500Dec 2023 (ESZ3)10-Dec-23Mar 2024 (ESH4)
US_TECH100Dec 2023 (NQZ3)10-Dec-23Mar 2024 (NQH4)
US_30Dec 2023 (YMZ3)10-Dec-23Mar 2024 (YMH4)
Europe 50Dec 2023 (FESXZ3)10-Dec-23Mar 2024 (FESXH4)
UK_100Dec 2023 (FFIZ3)10-Dec-23Mar 2024 (FFIHH4)
SWISS 20Dec 2023 (FSMIZ3)10-Dec-23Mar 2024 (FSMIZH4)
US_2000Dec 2023 (TFZ3)10-Dec-23Mar 2024 (TFH4)
AUS 200Dec 2023 (APZ3)10-Dec-23Mar 2024 (APH4)
DOLLAR INDEXDec 2023 (DXZ3)10-Dec-23Mar 2024 (DXH4)
Japan 225Dec 2023 (SSIMZ3)03-Dec-23Mar 2024 (SSIMH4)

אג”ח

 

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover DateNext Traded Contract
Japan Govt BondDec 2023 (SJBZ3)03-Dec-23Mar 2024 (SJBH4)
EURO-BundDec 2023 (FGBLZ3)03-Dec-23Mar 2024 (FGBLH4)

במידה ויווצר הפרש שערים מהותי בין החוזים, אנו נבצע התאמה בחשבונך שתופיע בצמוד לפוזיציה המתאימה, כך שאם יהיה הבדל בשערים, הוא לא ישפיע על הרווח/הפסד בחשבונך.

כיצד זה עובד?
דוגמא לחילוף חוזים על הנפט
חוזה נוכחי נמצא על מחיר של 68.00$.
החוזה העתידי בעת התאמות המחירים נמצא על מחיר של 68.25$.
לקוח בפוזיציית קניה של 0.5 לוט – סה”כ 500 חביות נפט:
0.5*1000*0.25=125$ סה”כ ההורדה על הפרשי החוזים.
0.5*1000*0.03=15$ סה”כ ההורדה בגין המרווח בין הקניה למכירה.
140$ סה”כ הקיזוז שיעשה מחשבון הלקוח.
לקוח בפוזיציית מכירה של 0.5 לוט – סה”כ 500 חביות נפט:
0.5*1000*0.25=125$ סה”כ הזיכוי שהלקוח יקבל בגין ההתאמות
0.5*1000*0.03=15$ סה”כ ההורדה בגין המרווח בין הקניה למכירה
110$ סה”כ הזיכוי שהלקוח יקבל לחשבונו.
כיצד אתה יכול להמנע מפעולה זו?

על מנת שהפוזיציה שלך לא תושפע מפקיעת החוזה, יהיה עליך לסגור אותה לפני שהוא מגיע למועד פקיעתו ולפתוח אותה מחדש לאחר החלפתו.יש לציין כי כל סוחר עם פוזיציות פתוחות על חוזים עתידיים, בזמן החלפת החוזה, יראה את התאמת השערים כחיוב או זיכוי. בנוסף לכך, כל ההוראות הקיימות (התניות מסחר כגון סטופ לוס/ לימיט) שיופעלו בתחילת מסחר החוזה החדש, יבוצעו בשער החדש של השוק.למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות.