מועדי פקיעת חוזים


ATRADE מאפשרת מסחר בסחורות ומדדים באמצעות CFD על חוזים עתידיים. לכל החוזים העתידיים יש מועדי פקיעה. בכדי לאפשר מסחר רציף ומתמשך ללקוחותינו, ATRADE מחליפה את החוזה שעומד לפקוע בחוזה חדש עם מחיר חדש וזאת לפני מועד פקיעת החוזה.

למידע נוסף על גלגולי חוזים לחץ כאן.

התאריכים הקרובים להחלפת החוזים מפורטים להלן:

סחורות


InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover DateNext Traded Contract
Brent OilJul 2024 (LCON4)26-May-24Aug 2024 (LCOQ4)
Crude OilJul 2024 (CLN24)16-Jun-24Aug 2024 (CLQ24)
Natural GasJun 2024 (NGM24)26-May-24Jul 2024 (NGN24)
GasolineJun 2024 (RBM24)26-May-24Jul 2024 (RBN24)
Heating OilJun 2024 (HOM24)26-May-24Jul 2024 (HON24)
WheatJul 2024 (ZWN24)23-Jun-24Sep 2024 (ZWU24)
SoybeansJul 2024 (ZSN24)23-Jun-24Aug 2024 (ZSQ24)
CornJul 2024 (ZCN24)23-Jun-24Sep 2024 (ZCU24)
Cotton no. 2Jul 2024 (CTN4)16-Jun-24Oct 2024 (CTV4)
Sugar no.11Jul 2024 (SBN4)23-Jun-24Oct 2024 (SBV4)
Coffee CJul 2024 (KCN4)16-Jun-24Sep 2024 (KCU4)
CopperJul 2024 (HGN24)23-Jun-24Sep 2024 (HGU24)
PalladiumJun 2024 (PAM24)26-May-24Sep 2024 (PAU24)
CocoaJul 2024 (CCN4)09-Jun-24Sep 2024 (CCU4)

מדדים

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover DateNext Traded Contract
HK 50May 2024 (HSIK4)26-May-24Jun 2024 (HSIM4)
France 40Jun 2024 (FCEM4)16-Jun-24Jul 2024 (FCEN4)
Germany 40Jun 2024 (FDXM4)16-Jun-24Sep 2024 (FDXU4)
US_500Jun 2024 (ESM24)16-Jun-24Sep 2024 (ESU24)
US_TECH100Jun 2024 (NQM24)16-Jun-24Sep 2024 (NQU24)
US_30Jun 2024 (YMM24)16-Jun-24Sep 2024 (YMU24)
Europe 50Jun 2024 (FESXM4)16-Jun-24Sep 2024 (FESXU4)
UK_100Jun 2024 (FFIHM4)16-Jun-24Sep 2024 (FFIHU4)
SWISS 20Jun 2024 (FSMIZM24)16-Jun-24Sep 2024 (FSMIZU24)
US_2000Jun 2024 (TFM4)16-Jun-24Sep 2024 (TFU4)
AUS 200Jun 2024 (APM4)16-Jun-24Sep 2024 (APU4)
DOLLAR INDEXJun 2024 (DXM4)16-Jun-24Sep 2024 (DXU4)
Japan 225Jun 2024 (SSIM4)09-Jun-24Sep 2024 (SSIU4)

אג"ח

 

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover DateNext Traded Contract
Japan Govt BondJun 2024 (SJBM4)09-Jun-24Sep 2024 (SJBU4)
EURO-BundJun 2024 (FGBLM4)09-Jun-24Sep 2024 (FGBLU4)
במידה ויווצר הפרש שערים מהותי בין החוזים, אנו נבצע התאמה בחשבונך שתופיע בצמוד לפוזיציה המתאימה, כך שאם יהיה הבדל בשערים, הוא לא ישפיע על הרווח/הפסד בחשבונך.

כיצד זה עובד?

דוגמא לחילוף חוזים על הנפט


חוזה נוכחי נמצא על מחיר של 68.00$.
החוזה העתידי בעת התאמות המחירים נמצא על מחיר של 68.25$.


לקוח בפוזיציית קניה של 0.5 לוט – סה"כ 500 חביות נפט:
0.5*1000*0.25=125$ סה"כ ההורדה על הפרשי החוזים.
0.5*1000*0.03=15$ סה"כ ההורדה בגין המרווח בין הקניה למכירה.
140$ סה"כ הקיזוז שיעשה מחשבון הלקוח.


לקוח בפוזיציית מכירה של 0.5 לוט – סה"כ 500 חביות נפט:
0.5*1000*0.25=125$ סה"כ הזיכוי שהלקוח יקבל בגין ההתאמות
0.5*1000*0.03=15$ סה"כ ההורדה בגין המרווח בין הקניה למכירה
110$ סה"כ הזיכוי שהלקוח יקבל לחשבונו.


כיצד אתה יכול להמנע מפעולה זו?

על מנת שהפוזיציה שלך לא תושפע מפקיעת החוזה, יהיה עליך לסגור אותה לפני שהוא מגיע למועד פקיעתו ולפתוח אותה מחדש לאחר החלפתו.יש לציין כי כל סוחר עם פוזיציות פתוחות על חוזים עתידיים, בזמן החלפת החוזה, יראה את התאמת השערים כחיוב או זיכוי. בנוסף לכך, כל ההוראות הקיימות (התניות מסחר כגון סטופ לוס/ לימיט) שיופעלו בתחילת מסחר החוזה החדש, יבוצעו בשער החדש של השוק.למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות.