מדריך לסוחר המתחיל

מדריך לסוחר המתחיל

מסחר בשוק ההון ובפרט מסחר במטבעות חוץ הוא עניין דינאמי, יחד עם זאת על מנת להתחיל לסחור מומלץ להכיר מספר מונחי יסוד בסיסיים ומרכזיים ואת המשמעויות העומדות מאחוריהם. הנה כמה מהם לפניכם.

פורקס

המונח פורקס הוא קיצור של צמד המילים – FOREX – foreign exchange – מסחר במטבע חוץ (מט”ח). עליהם נרחיב בסעיף הבא.

ציטוט – quote

במערכת המסחר של Atrade הצגת מחירו של מטבע נעשה באמצעות יחסו למטבע אחר (הציטוט). אם למשל EUR/USD=1.2 הרי שערכו של אירו אחד שווה לדולר ו-20 סנט. בשוק ישנם שני סוגי ציטוטים: ציטוט ישיר וציטוט עקיף. הציטוט הישיר מתייחס למחיר הדולר האמריקאי ביחס למטבעות האחרים והציטוט העקיף מתייחס למטבע אחר במונחים של דולר אמריקאי. 
להלן דוגמאות של צמדי מט”ח:  

אירו EUR / דולר אמריקאי USD
דולר אמריקאי USD / ין יפני JPY
לירה שטרלינג GBP / דולר USD   
דולר אמריקאי USD / פרנק שוויצרי CHF
אירו EUR / פרנק שוויצרי CHF
דולר אוסטרלי AUD / דולר אמריקאי USD
דולר אמריקאי USD / דולר קנדי CAD
דולר ניו זילנד NZD / דולר אמריקאי USD    
אירו EUR / לירה שטרלינג GBP
פרנק שוויצרי CHF / ין יפני JPY
לירה שטרלינג GBP / ין יפני JPY
אירו EUR / ין יפני JPY


לוט

מונח המייצג יחידת מסחר, שהיא למעשה אמת מידה המצביעה על ערך להמרה, לדוגמה במערכת המסחר של Atrade במטבע חוץ אמת מידה של 1 לוט שווה ל 100,000 ממטבע הבסיס, סחר מניות: 1 לוט= 10 מניות ובסחר בזהב: 1 לוט= 1 אונקיית זהב פיזית
הערה: הסחר בזהב מעוגן ב”תקן הזהב” אשר אותו קובע הבנק המרכזי במטרה ליצור הגבלה מובנית להיצע המוניטרי יחסית לכמות הזהב שברשותו.
קיימות זירות מסחר המחייבות לסחור עם ערכי לוט מינימליים.

מינוף/ דרישת בטחונות

מינוף מאפשר להיחשף לאפשרויות מסחר בהיקפים נרחבים יותר משווי ערכן הנקוב של עסקאות השוות או נמוכות מהסכום הראשוני שהפקיד הלקוח בחשבונו האישי. לדוגמה: אם לקוח מעוניין לפתוח בחוזה הפרשים על מטבעות בשווי של 10,000 דולר עליו יהיה להפקיד 1% מערך זה אשר ישמש אותו כבטוחה- כלומר- 100 דולר (המינוף הוא 1:100) מינוף גבוה מהווה סיכון גבוה ועל הלקוח לדעת נתון חשוב- סך ההפסדים באחוזים שיביאו לכך שזירת מסחר תבצע עסקה כפויה, לדוגמה: אם סך הפסדיו של הלקוח הגיעו ל 10% מהבטחונות המנוצלים כלומר חלה תזוזה של 0.9% בשער הנכס אז הזירה סוגרת את הפוזיציה והלקוח מפסיד 90% מסכום הבטוחה. מידע זה קיים בשקיפות מלאה בתקנון זירת המסחר.

פיפ’ס

פיפ מסמל את ראשי התיבות של מסחר בנקודה, זוהי התנועה הנמוכה ביותר במחיר שניתן לבצע בסחר חליפין על פי אמנת שוק הפורקס. כיוון שהמסחר מתקיים באופן יחסי בין מטבע למטבע הרי שהוא מוצג בערך יחסי של מספר ואחריו 4 ספרות לאחר הנקודה (למעט זוגות ין יפניים שמצוטטים בשני מקומות עשרוניים) . השינוי בספרה הרביעית לאחר הנקודה נקרא – תנועת הפיפ. פיפס מציין יחידת תזוזה במט”ח השווה ל-0.0001 , כלומר הספרה הרביעית לאחר הנקודה העשרונית כאשר שינוי בתנועת הפיפ מסמל רווח או הפסד בהתאם לכיוון הפוזיציה.
הנה חישוב פיפס לדוגמה: סוחר פתח פוזיציה של 100,000 אירו מול הדולר
מינוף Atrade: 1:100
שער השוק: אירו/ דולר: 1.1300
עליה של פיפס אחד: 1.1301
ההפרש 0.0001 * סכום העסקה 100,000 = 10 $