גידור (Hedging/Hedge)

אסטרטגיית השקעה שבאמצעותה ניתן לנטרל, לצמצם או לבקר הפסדים פוטנציאלים העלולים להיווצר מההשקעות השוטפות. גידור מבוצע באמצעות קנייה או מכירה של מכשירים פיננסיים (מט"ח, חוזים, אופציות וכדומה) שיש בהם התחייבות לספק בעתיד נכסים, סחורות, ניירות ערך וכדומה במחיר קבוע מראש.