תנאי מסחר

תנאי מסחר ועמלות

הסבר מונחים מרכזיים:

** ראשון 22:05 עד ששי 20:54. הפסקה יומית בין 21:58-22:05

 • Instrument (מוצר השקעה) – מצד המט"ח או נכס הבסיס של מוצר ה- CFD הנדון למסחר.
 • Country (מדינה)-המדינה בה נסחר מוצר ההשקעה.
 • Lot Size (יחידת מסחר) – יחידת המסחר האפשרית בכל פלטפורמה (הערה: מייצגת את יחידת המסחר המינימלית למסחר ב- ATRADE.

  במערכת MT4 הערך מייצג את יחידת המסחר הסטנדרטית).

 • Standard Spread (מרווח) – המרווח הסטנדרטי עבור כל מוצר השקעה תחת תנאי שוק נורמלים.
 • Leverage (מינוף) – השימוש בביטחונות כדי לסחור על בסיס הון גדול יותר. מינוף יכול להגדיל באופן משמעותי את ההפסדים

  שלך, כמו גם הרווחים שלך.

 • Margin Per Lot (ביטחונות) – אחוז הביטחונות הנדרשים לפתיחת פוזיציה ליחידת מסחר לכל מוצר השקעה.
 • increment – גודל התזוזה המינימלית של המחיר עבור כל מוצר השקעה.
 • Overnight Interest Sell/Buy (ריבית לילה) – ריבית לילה תחוייב/תזוכה במונחי אחוז שנתיים לכל מוצר השקעה.
 • Trading Times (זמני מסחר) – שעות המסחר למוצר השקעה ספציפי.
 • Quoted Months (חודשים מצוטטים) – חודשי החוזים העתידיים שחברת AVA מצטטת בפלטפורמות המסחר שלה.
 • Exchange (זירת מסחר/בורסה) – זירת המסחר שבה נסחר נכס הבסיס.
 • Units (יחידות) – היחידות בהן מצוטט גודל הלוט.

תנאי מסחר:

מרווחים (spreads)

 • המרווחים המצויינים הינם "over market" – למעט מטבעות, זהב, כסף ונפט. ראה פירוט מטה לפי קבוצת מכשירים.
 • המרוווחים הסטנדרטים של צמדי המטבעות הם בהתאם למה שהוצהר תחת תנאי שוק נורמלים.
 • המרווח בסחורות זהב וכסף יכול להתרחב בין השעות 22:00-02:00 (GMT).
 • המרווח בנפט (Crude & Breant Oil) עשוי להתרחב בין השעות 22:00-05:00 (GMT).
 • המרווח בגז טבעי ובנפט יכול להתרחב בעת דיווח על מלאים בעולם.
 • פיפ צמדי מט"ח = 0.0001 | פיפ צמדי מט"ח ין = 0.01

עמלות לילה

 • שיעורי ריביות הלילה המצויינות בטבלה הינם שיעורי הריבית השנתית. חיוב הריבית מבוצע באופן יומי, על בסיס חישוב החלק היחסי.
  לדוגמא, בעסקת קניה, אם הריבית השנתית המצויינת בטבלה הינה 3%, החישוב הינו כדלקמן:
  3% * מחיר BID * גודל העסקה (ביחידות)
                          360
 • ריביות הלילה המצויינות מהוות אינדיקציה בלבד והן כפופות לשינויים.
 • פוזיציות מט"ח, זהב וכסף: ריביות הלילה של שבת וראשון יזוכו/יחויבו ביום רביעי שלפני.
 • פוזיציות שאין מט"ח ואינן זהב וכסף: ריביות הלילה של שבת וראשון יזוכו/יחויבו ביום שישי שלפני.

מינוף

 • יחס המינוף מהווה הערכה וערכו תלוי בשווי ערכו של הנכס.
 • המסחר הממונף במדדים, סחורות, מט"ח ומניות כרוך בסיכון ואינו מתאים לכל אדם. מינוף יכול להוביל הן להפסדים כמו גם
  לרווחים גבוהים.

הגבלת כמות הוראות מסחר

 • חשבונות מסחר במערכת MetaTrader מוגבלים לסה"כ 500 עסקאות פתוחות/ הוראות עתידיות בכל זמן נתון.
 • גודל נומינלי של עסקה מינימלית ב- MetaTrader = 0.01.

פעולות תאגידיות במסחר במניות:

במידה וחברה מחלקת דיבידנד, הלקוח יראה בחשבונות התאמה בסוף יום הקום דיבידנד (cum-dividend), שהינו יום אחד לפני האקס
דיבידנד (ex-dividend), כדלקמן: לקוחות אשר נמצאים בעסקת לונג (long) יזוכו ב- 100% מגובה הדיבידנד ברוטו. לקוחות אשר
נמצאים בעסקת שורט (short) יחוייבו ב – 100% מגובה הדיבידנד ברוטו.

פעולות תאגידיות נוספות במסחר במניות:

 • פעולות תאגידיות אשר עשויות להשפיע על המחיר במניות: הנפקת זכויות, פיצול מניה, איחוד מניות, מיזוגים,
  רכישות, השתלטות וכדומה.
 • פוזיציות פתוחות והוראות ייסגרו/יימחקו בסוף היום שלפני הפעולה במחיר השוק שנקבע.

זמני מסחר

 • הזמנים המצויינים הם ב – GMT ועשויים להשתנות בהתאם לשעון קיץ.
 • יש לשים לב שפלטפורמות המסחר עשויות להיפתח או להיסגר מספר דקות לפני או אחרי הזמנים המפורטים בטבלה. לוח הזמנים
  תלוי בשעות הפתיחה או הסגירה בבורסה בה כל חוזה עתידי נסחר.

סכום הפקדה מינימלי

הסכום המינימלי לביצוע הפקדה לפתיחת חשבון מסחר ולכל הפקדה חוזרת, הינו 100$. הפקדה בסכום נמוך יותר לא תיכנס לחשבון המסחר ותישמר במצב "המתנה" (Pending), עד אשר יושלם הסכום הדרוש על מנת לעמוד בסכום ההפקדה המינימלי.

הגישה והשימוש באתר ו/או בפלטפורמות שהאתר מספק מהווים את הסכמתך לתנאי מסחר אלה, כמו גם הסכמתך לכל הודעה או הצהרה משפטית אחרת. ATRADE רשאית לשנות את תנאי המסחר בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת. גישה ושימוש חוזרים באתר ו/או בפלטפורמות שהאתר מספק מהווים את הסכמתך לתנאי המסחר המשתנים.

מט"ח
חישוב מרווחים (SPREAD) במט"ח – מרווח סטנדרטי

תנאי המסחר במט"ח מציגים את המרווחים הסטנדרטים (Pips) של צמדי המטבעות בהתאם לתנאי שוק נורמלים (מרווח קבוע), אלא אם מצוין אחרת. מרווחים אלו עשויים להתרחב עקב תנאי שוק בלתי צפויים, עד למקסימום של מרווח סטנדרטי x3 (משולש).

חישוב עלות מרווח: מרווח x נפח מסחר = עלות מרווח במטבע משני*

* מטבע משני הינו המטבע השני המצוין בצמד מט"ח (  USD / JPY, EUR / USD וכד').

דוגמא 1

עבור פתיחת פוזיציה של  1,000  EUR/USD, עם מרווח של 3 פיפס (0.0003), החישוב הינו כאמור להלן:

* $0.30 = 1000 * 0.0003

 

* 0.30$ מצויין בדולר אמריקני היות ופיפס מחושבים לפי המטבע המשני בצמד (EUR/USD: EUR = עיקרי; USD = משני).  אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

את המרווחים עבור כל צמדי המט"ח- מרווח סטנדרטי, ניתן למצוא בדף תנאי מסחר של ATRADE.

ATRADE היא עושה שוק ועל כן היא גוזרת את רווחיה מההפרש שבין מחירי המכירה למחירי הקניה, אלא אם מצויין אחרת. ATRADE לא גובה כלל עמלות נוספות עבור ביצוע מסחר.

חישוב ביטחונות (MARGIN) / מינוף (LEVERAGE) במט"ח – מרווח סטנדרטי

כל המוצרים נסחרים עם ביטחונות המאפשרים לך למנף את הפוזיציות שלך. תנאי המסחר במט"ח- מרווח סטנדרטי        מציגים סכומי ביטחונות ומינוף. הביטחונות הדרושים מוצגים כאחוז, בעוד המינוף מוצג כיחס.

נוסחת אחוז הביטחונות הדרושים: נפח מסחר x ביטחונות (%) = סכום הביטחונות הדרושים במטבע העיקרי*

נוסחת יחס הביטחונות הדרושים ע"פ המינוף: נפח מסחר/ מינוף = סכום הביטחונות הדרושים במטבע העיקרי*

* המטבע עיקרי הינו המטבע הראשון המצוין בצמד מט"ח ( CUR1 / CUR2: USD / JPY, EUR / USD וכד').

דוגמא 1

עבור פתיחת פוזיציה של  1,000  EUR/USD, עם דרישת ביטחונות  של 0.50% או מינוף של 200:1, החישובים הינם כאמור להלן:

אחוז הביטחונות הדרושים: * 5.00€ = 0.005 * 1,000

יחס הביטחונות הדרושים ע"פ המינוף : * 5.00€ = 200 / 1,000

* 5.00€ מצויין באירו היות וביטחונות מחושבים לפי המטבע העיקרי בזוג (EUR/USD: EUR = עיקרי; USD = משני).  אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

דוגמא 2

עבור פתיחת פוזיציה של  1,000  USD/JPY, עם דרישת ביטחונות  של 0.50% או מינוף של 200:1, החישובים הינם כאמור להלן:

אחוז הביטחונות הדרושים: * 5.00$ = 0.005 * 1,000

יחס הביטחונות הדרושים ע"פ המינוף : * 5.00$ = 200 / 1,000

* 5.00$ מצויין בדולר אמריקני היות וביטחונות מחושבים לפי המטבע העיקרי בזוג (USD/JPY: USD = עיקרי; JPY = משני).  אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

את הביטחונות הדרושים עבור כל צמדי המט"ח- מרווח סטנדרטי, ניתן למצוא בדף תנאי מסחר של ATRADE.

חישוב ריביות קניה/מכירה (BUY/SELL PREMIUMS) במסחר במט"ח – מרווח סטנדרטי

תנאי המסחר במט"ח- מרווח סטנדרטי מציגים את שערי הריבית ליום המחרת, המחויבים/משולמים על-בסיס של 360 ימים עבור אחזקת פוזיציה פתוחה מעבר לסוף יום המסחר. שערים אלו מוצגים בעמודות "ריביות קנייה" ו"ריביות מכירה". סוף היום נקבע כ- 22:00GMT, מלבד בתקופת שעון קיץ בה סוף יום המסחר נקבע ב- 21:00GMT.

תוכל להשתמש בנוסחה הבאה על מנת לחשב את הריבית היומית, תוך שימוש בריביות שפורסמו בתנאי המסחר:

 ריבית שמחויבת/משולמת = 360 ימים : נפח מסחר x ריבית משוערת x מספר ימים*

* ריבית שמחויבת/משולמת תחושב במטבע העיקרי; המטבע העיקרי הינו המטבע הראשון המצוין בצמד מט"ח

CUR1 / CUR2: USD / JPY, EUR / USD) וכד').

דוגמא 1

עבור פוזיציה של 1,000 EUR/USD, עם שער ריבית קנייה (או מכירה) של 1.00%- ובכפוף לחיוב עבור יום 1, החישוב הינו כאמור להלן:

מעוגל 0.03€- = 0.02778- = 10/360- = 360/ (1 * 0.01- * 1,000) *

* -0.03€ מצויין באירו שכן זהו המטבע העיקרי בצמד (EUR/USD: EUR = עיקרי; USD = משני). אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

דוגמא 2

עבור פוזיציה של 1,000 USD/JPY, עם שער ריבית קנייה (או מכירה) של 1.00%- ובכפוף לחיוב עבור יום 1, החישוב הינו כאמור להלן:

מעוגל 0.03$- = 0.02778- = 10/360- = 360/ (1 * 0.01- * 1,000) *

* 0.03$- מצויין בדולר אמריקני שכן זהו המטבע העיקרי בצמד (USD/JPY: USD = עיקרי; JPY = משני). אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

את כל שערי ריבית מכירה וקניה עבור מוצרי השקעה במט"ח – מרווח סטנדרטי, ניתן למצוא בעמוד תנאי המסחר של ATRADE.

ATRADE כוללת בחישובי ריבית הגלגול תוספת סטנדרטית של 30- נקודות בסיס ל-Bid ו-30+ נקודות בסיס ל-Ask אשר משמשים לשם חישוב ריביות קנייה/מכירה; השערים הללו מעודכנים באופן סדיר.  יש לשים לב כי חלק מחישובי הריבית כוללים תוספת גדולה יותר.

סחורות
חישוב מרווחים (SPREAD) בסחורות

תנאי המסחר בסחורות מציגים את המרווחים הסטנדרטים. כאשר מדובר במרווח over market, הדבר מצויין מפורשות בטבלה. מרווחים סטנדרטיים הם בהתאם למה שהוצהר תחת תנאי שוק נורמלים בעוד מרווחים Over Market כוללים את תוספת המחיר ש ATRADE מוסיפה למרווח השוק הנוכחי.

חישוב עלות מרווח: מרווח x נפח מסחר = חיוב עבור מרווח במטבע הבסיס של אותו מוצר

* מטבע משני הינו המטבע השני המצוין בצמד מט"ח (USD / JPY, EUR / USD וכד').

דוגמא 1

עבור פתיחת פוזיציה של  10 חביות נפט (Crude Oil), עם מרווח של 4 פיפס (0.04$), החישוב הינו כאמור להלן:

* $0.40 = 10 * 0.04

* 0.40$ מצויין בדולר אמריקני היות ופיפס בסחורות מחושבים לפי מטבע הבסיס של אותו מוצר. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

דוגמא 2

עבור פתיחת פוזיציה של 1 בושל סויה, עם מרווח של 6 פיפס (1.50$), החישוב הינו כאמור להלן:

* $1.50 = 1 * 1.50

* 1.50$ מצויין בדולר אמריקני היות ופיפס בסחורות מחושבים לפי מטבע הבסיס של אותו מוצר.  אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

את המרווחים ומטבעות הסיס המפורטים עבור כל הסחורות, ניתן למצוא בדף תנאי מסחר של ATRADE.

ATRADE היא עושה שוק ועל כן היא גוזרת את רווחיה מההפרש שבין מחירי המכירה למחירי הקניה, אלא אם מצויין אחרת. ATRADE לא גובה כלל עמלות נוספות עבור ביצוע מסחר.

חישוב ביטחונות (MARGIN) במסחר בסחורות

כל המוצרים נסחרים עם ביטחונות המאפשרים לך למנף את הפוזיציות שלך. תנאי המסחר בסחורות מציגים את אחוז הביטחונות הדרושים.

נוסחת אחוז הביטחונות הדרושים: נפח העסקה x המחיר הנוכחי x ביטחונות (%) = סכום הביטחונות הדרושים*

* סכום הביטחונות הדרושים מחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר.

דוגמא 1

עבור פתיחת פוזיציה של  10 חביות נפט (Crude Oil), כאשר מחיר השוק הוא 98.00$ ואחוז הביטחונות הדרושים הוא 1.00%, החישוב הינו כאמור להלן:

אחוז הביטחונות הדרושים: * 9.80$ = 0.01 * 98 * 10

* 9.80$ מצויין בדולר אמריקני היות וסכום הביטחונות הדרושים מחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר.  אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

דוגמא 2

עבור פתיחת פוזיציה של 1 בושל סויה, כאשר מחיר השוק הוא 1,450$ ואחוז הביטחונות הדרושים  הוא 3.00%, החישוב הינו כאמור להלן:

אחוז הביטחונות הדרושים: * 43.50$ = 0.03 * 1,450 * 1

* 43.50$ מצויין בדולר אמריקני היות וסכום הביטחונות הדרושים מחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר.  אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

את הביטחונות הדרושים עבור כל מגוון הסחורות, ניתן למצוא בדף תנאי מסחר של ATRADE

חישוב ריביות קניה/מכירה (BUY/SELL PREMIUMS) במסחר בסחורות

תנאי המסחר בסחורות מציגים את שערי הריבית ליום המחרת, המחויבים/משולמים על-בסיס של 360 ימים עבור אחזקת פוזיציה פתוחה מעבר לסוף יום המסחר. שערים אלו מוצגים בעמודות "ריביות קנייה" ו"ריביות מכירה". סוף היום נקבע כ- 22:00GMT, מלבד בתקופת שעון קיץ בה סוף יום המסחר נקבע ב- 21:00GMT.

תוכל להשתמש בנוסחה הבאה על מנת לחשב את הריבית היומית, תוך שימוש בריביות שפורסמו בתנאי המסחר:

 ריבית שמחויבת/משולמת = 360 ימים : כמות x מחיר נוכחי x ריבית קנייה/מכירה x מספר ימים*

* ריבית מחויבת/משולמת תחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר

דוגמא 1

עבור 10 חביות נפט (Crude Oil), עם מחיר שוק של 98.00$ ושער ריבית קנייה (או מכירה) של 0.20%- ובכפוף לחיוב עבור יום 1, החישוב הינו כאמור להלן:

מעוגל 0.01$- = 0.005444- = 1.96/360- = 360/ (1 * 0.002- * 98.00 * 10) *

* 0.01$- מצויין בדולר אמריקני שכן זהו המטבע העיקרי בו נסחר מוצר זה. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

דוגמא 2

עבור פוזיציה של 1 בושל סויה, עם מחיר שוק של 1,450$ ועם שער ריבית קנייה (או מכירה) של 0.25%- ובכפוף לחיוב עבור יום 1, החישוב הינו כאמור להלן:

מעוגל 0.01$- = 0.010069- = 3.625/360- = 360/ (1 * 0.0025- * 1,450 * 1) *

* 0.01$- מצויין בדולר אמריקני שכן זהו  המטבע העיקרי בו נסחר מוצר זה.  אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

את כל שערי הריבית למכירה ולקניה עבור מוצרי השקעה בסחורות, ניתן למצוא בעמוד תנאי המסחר של ATRADE

ATRADE כוללת בחישובי ריבית הגלגול תוספת סטנדרטית של 30- נקודות בסיס ל-Bid ו-30+ נקודות בסיס ל-Ask אשר משמשים לשם חישוב ריביות קנייה/מכירה; השערים הללו מעודכנים באופן סדיר.  יש לשים לב כי חלק מחישובי הריבית כוללים תוספת גדולה יותר.

מידע וחישוב עבור פקיעת חוזים עתידיים במסחר בסחורות

ATRADE מצטטת חוזים עתידיים ברבים מאפיקי ההשקעה שלה שאינם מט"ח; אלה מצוינים תחת עמודת "חודשים מצוטטים" (Quoted Months) בתנאי המסחר עבור כל מוצר.

כאשר חוזה עתידי מתקרב לתאריך הפקיעה או לתאריך ההודעה הראשונה שלו, ATRADE תעביר את כל הפוזיציות הפתוחות לחוזה הסחיר הבא שבאותה עת מצוין במועדי פקיעת חוזים (CFD) באתר האינטרנט שלנו.

לקוחות בעלי פוזיציות פתוחות, שאינם מעוניינים שהפוזיציות שלהם יועברו לחוזה הבא, יהיו מחויבים לסגור את הפוזיציות שלהם לפני פקיעת החוזה המתוכנן.

ATRADE מתאימה את אותם חשבונות בעלי פוזיציות פתוחות על מוצרים שמועד פקיעת החוזה שלהם פג על מנת להבטיח שלקוחות לא ירוויחו/יפסידו עקב הפרשי מחיר בין חוזים ישנים וחדשים. הלקוחות יחויבו בגין עלויות המרווח בעת סגירת החוזה הישן ופתיחת החוזה החדש, וכן בגין חיוב סטנדרטי של הפרמיה ליום המחרת (O/N)

על מנת לחשב את עלות ההחלפה, ATRADE מחשבת את שער MID עבור החוזה הישן (חוזה הנסחר כעת) ושל החוזה החדש (החוזה הסחיר הבא) בדיוק באותה עת טרם פקיעת החוזה למסחר. לאחר מכן, מחשבת את ההפרש במחיר בין החוזים, מתאימה זאת למרווח שלנו ולעלויות פרמיה ליום המחרת, והלקוח יראה את סכום ההתאמה כחיוב או זיכוי (PRM).

הערה: אין עלויות אחרות המושתות על לקוחות בקשר לפקיעת חוזים עתידיים.

הנוסחה בה נעשה שימוש לשם חישוב חיוב עבור פקיעת חוזה:

(כמות x (מחיר חוזה חדש – מחיר חוזה ישן)) + (עלויות מרווח*) + (עלויות פרמיה ליום המחרת)

* עלויות המרווח מחושבות על בסיס מרווחי שוק בעת החלפת החוזה.

כלל אצבע כללי:

מחיר חדש < מחיר ישן = זיכוי עבור פוזיציות ארוכות / חיוב עבור פוזיציות קצרות

מחיר חדש > מחיר ישן = חיוב עבור פוזיציות ארוכות / זיכוי עבור פוזיציות קצרות

דוגמא 1

עבור פתיחת פוזיציה של  10 חביות נפט (Crude Oil), עם מחיר שוק של 98.50$ והפרש חוזים של ($0.50) 50+ פיפס, החישוב הינו כדלקמן:

פוזיציית לונג:

 5.41$ = (0.01- ) + (0.40-) + 5.00 – = ((360/(1* 0.002 – * 98.50 * 10 )) + (10 * 0.04 – ) + (0.50 – * 10) 

פוזיציית שורט:

 4.59$ + = (0.01- ) + (0.40-) + 5.00 = ((360/(1* 0.002 – * 98.50 * 10 )) + (10 * 0.04 – ) + (0.50 + * 10)

דוגמא 2

עבור פתיחת פוזיציה של 1 בושל סויה, עם מחיר שוק של 1,450$ והפרש חוזים של (60$-) 6000- פיפס, החישוב הינו כדלקמן:

פוזיציית לונג:

 58.74$+ = (0.01- ) + (1.25-) + 60.00 = ((360/(1* 0.0025 – * 1.450 * 1 )) + (1 * 1.25 – ) + (60.00+ * 1) 

פוזיציית שורט:

 61.26$- = (0.01- ) + (1.25-) + 60.00- = ((360/(1* 0.0025 – * 1.450 * 1 )) + (1 * 1.25 – ) + (60.00- * 1) 

כל התאמות החוזים מחושבות במטבע הבסיס של אותו מוצר. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר אוטומטית מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

את כל מועדי פקיעת החוזים עבור כל המוצרים, ניתן למצוא בדף תאריכי פקיעת חוזים של ATRADE

אין ביכולתה של ATRADE לספק מידע אודות חישוב עלות התאמת חוזים לפני התרחשותה. במידה ולקוחות אינם מעוניינים בהתאמת חוזה אוטומטית, עליהם לסגור פוזיציות פתוחות במוצרים לפני תאריך פקיעתם.

מדדים
חישוב מרווחים (SPREAD) במדדים

תנאי המסחר במדדים מציגים את המרווחים Over Market של מגוון המדדים, אלא אם מצוין אחרת. מרווחים Over Market כוללים את תוספת המחיר ש ATRADE מוסיפה למרווח השוק הנוכחי.

חישוב עלות מרווח: מרווח x נפח מסחר = חיוב עבור מרווח במטבע הבסיס של אותו מוצר

דוגמא 1 עבור פתיחת פוזיציה של 1 אינדקס מדד 500 S&P, עם מרווח של 75 פיפס (0.75$), החישוב הינו כאמור להלן:

* $0.75 = 1 * 0.75

* 0.75$ מצויין בדולר אמריקני היות ופיפס במדדים מחושב לפי מטבע הבסיס של אותו מדד. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי. דוגמא 2 עבור פתיחת פוזיציה של 1 אינדקס מדד CAC 40, עם מרווח של 300 פיפס (3.00€), החישוב הינו כאמור להלן:

* €3.00 = 1 * 3.00

* 3.00€ מצויין באירו היות ופיפס במדדים מחושב לפי מטבע הבסיס של אותו מוצר. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

את המרווחים ומטבעות הבסיס המפורטים עבור כל המדדים, ניתן למצוא בדף תנאי מסחר של ATRADE

ATRADE היא עושה שוק ועל כן היא גוזרת את רווחיה מההפרש שבין מחירי המכירה למחירי הקניה, אלא אם מצויין אחרת. ATRADE לא גובה כלל עמלות נוספות עבור ביצוע מסחר.

חישוב ביטחונות (MARGIN) במסחר במדדים

כל המוצרים נסחרים עם ביטחונות המאפשרים לך למנף את הפוזיציות שלך. תנאי המסחר במדדים מציגים את אחוז הביטחונות דרושים.

נוסחת אחוז הביטחונות הדרושים: נפח העסקה x המחיר הנוכחי x ביטחונות (%) = סכום הביטחונות הדרושים*

* סכום הביטחונות הדרושים מחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר. דוגמא 1 עבור פתיחת פוזיציה של 1 אינדקס מדד 500 S&P, כאשר מחיר השוק הוא 1,400$ ואחוז הביטחונות הדרושים הוא 0.50%, החישוב הינו כאמור להלן:

אחוז הביטחונות הדרושים: * 7.00$ = 0.005 * 1,400 * 1

* 7.00$ מצויין בדולר אמריקני היות וסכום הביטחונות הדרושים מחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

דוגמא 2 עבור פתיחת פוזיציה של 1 אינדקס מדד CAC 40, כאשר מחיר השוק הוא 3,500€ ואחוז הביטחונות הדרושים הוא 2.00%, החישוב הינו כאמור להלן:

אחוז הביטחונות הדרושים: * 70€ = 0.002 * 3,500 * 1

* 70€ מצויין באירו היות וסכום הביטחונות הדרושים מחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

את הביטחונות הדרושים עבור כל המדדים המוצעים, ניתן למצוא בדף תנאי מסחר של ATRADE

חישוב ריביות קניה/מכירה (BUY/SELL PREMIUMS) במסחר במדדים

תנאי המסחר במניות מציגים את שערי הריבית ליום המחרת, המחויבים/משולמים על-בסיס של 360 ימים עבור אחזקת פוזיציה פתוחה מעבר לסוף יום המסחר. שערים אלו מוצגים בעמודות "ריביות קנייה" ו"ריביות מכירה". סוף היום נקבע כ- 22:00GMT, מלבד בתקופת שעון קיץ בה סוף יום המסחר נקבע ב- 21:00GMT. תוכל להשתמש בנוסחה הבאה על מנת לחשב את הריבית היומית, תוך שימוש בריביות שפורסמו בתנאי המסחר:

ריבית שמחויבת/משולמת = 360 ימים : כמות x מחיר נוכחי x ריבית קנייה/מכירה x מספר ימים*

* הריבית המחויבת/המשולמת תחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר. דוגמא 1 עבור פוזיציה של 1 אינדקס S&P500, עם מחיר שוק של 1,400$ ושער ריבית קנייה (או מכירה) של 0.50%- ובכפוף לחיוב עבור יום 1, החישוב הינו כאמור להלן:

מעוגל 0.02$- = 0.01944- = 7.00/360- = 360/ (1 * 0.005- * 1,400 * 1) *

* 0.02$- מצויין בדולר אמריקני שכן זהו המטבע העיקרי בו נסחר מוצר זה. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי. דוגמא 2 עבור פוזיציה של 1 אינדקס CAC 40, עם מחיר שוק של 3,500€ ועם שער ריבית קנייה (או מכירה) של 0.50%- ובכפוף לחיוב עבור יום 1, החישוב הינו כאמור להלן:

מעוגל 0.05€- = 0.04861- = 17.50/360- = 360/ (1 * 0.005- * 3,500 * 1) *

* 0.05€- מצויין באירו שכן זהו המטבע העיקרי בו נסחר מוצר זה. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

את כל שערי הריבית למכירה ולקניה עבור מוצרי השקעה במדדים ניתן למצוא בעמוד תנאי המסחר של ATRADE ATRADE כוללת בחישובי ריבית הגלגול תוספת סטנדרטית של 30- נקודות בסיס ל-Bid ו-30+ נקודות בסיס ל-Ask אשר משמשים לשם חישוב ריביות קנייה/מכירה; השערים הללו מעודכנים באופן סדיר. יש לשים לב כי חלק מחישובי הריבית כוללים תוספת גדולה יותר.

מידע וחישוב עבור פקיעת חוזים עתידיים במסחר במדדים

ATRADE מצטטת חוזים עתידיים ברבים מאפיקי ההשקעה שלה שאינם מט"ח; אלה מצוינים תחת עמודת "חודשים מצוטטים" (Quoted Months) בתנאי המסחר עבור כל מוצר. כאשר חוזה עתידי מתקרב לתאריך הפקיעה או לתאריך ההודעה הראשונה שלו, ATRADE תעביר את כל הפוזיציות הפתוחות לחוזה הסחיר הבא שבאותה עת מצוין במועדי פקיעת חוזים (CFD) באתר האינטרנט שלנו. לקוחות בעלי פוזיציות פתוחות, שאינם מעוניינים שהפוזיציות שלהם יועברו לחוזה הבא, יהיו מחויבים לסגור את הפוזיציות שלהם לפני פקיעת החוזה המתוכנן. ATRADE מתאימה את אותם חשבונות בעלי פוזיציות פתוחות על מוצרים שמועד פקיעת החוזה שלהם פג על מנת להבטיח שלקוחות לא ירוויחו/יפסידו עקב הפרשי מחיר בין חוזים ישנים וחדשים. הלקוחות יחויבו בגין עלויות המרווח בעת סגירת החוזה הישן ופתיחת החוזה החדש, וכן בגין חיוב סטנדרטי של הפרמיה ליום המחרת (O/N) על מנת לחשב את עלות ההחלפה, ATRADE מחשבת שער MID עבור החוזה הישן (חוזה הנסחר כעת) ושל החוזה החדש (החוזה הסחיר הבא) בדיוק באותה עת טרם פקיעת החוזה למסחר. לאחר מכן, מחשבת את ההפרש במחיר בין החוזים, מתאימה זאת למרווח שלנו ולעלויות פרמיה ליום המחרת, והלקוח יראה את סכום ההתאמה כחיוב או זיכוי (PRM). הערה: אין עלויות אחרות המושתות על לקוחות בקשר לפקיעת חוזים עתידיים. הנוסחה בה נעשה שימוש לשם חישוב חיוב עבור פקיעת חוזה:

(כמות x (מחיר חוזה חדש – מחיר חוזה ישן)) + (עלויות מרווח*) + (עלויות פרמיה ליום המחרת)

* עלויות המרווח מחושבות על בסיס מרווחי שוק בעת החלפת החוזה. כלל אצבע כללי:

מחיר חדש < מחיר ישן = זיכוי עבור פוזיציות ארוכות / חיוב עבור פוזיציות קצרות מחיר חדש > מחיר ישן = חיוב עבור פוזיציות ארוכות / זיכוי עבור פוזיציות קצרות

דוגמא 1 עבור פוזיציה של 1 אינדקס S&P500, עם מחיר שוק של 1,425$ והפרש חוזים של ($25) 2500+ פיפס, החישוב הינו כדלקמן:

פוזיציית לונג: 25.52$ = (0.02- ) + (0.50-) + 25.00- = ((360/(1* 0.005 – * 1,425 * 1 )) + (1 * 0.50 – ) + (25.00- * 1) פוזיציית שורט: 24.59$ + = (0.02- ) + (0.50-) + 25.00 = ((360/(1* 0.005 – * 1,425 * 1 )) + (1 * 0.50 – ) + (25.00 + * 1)

דוגמא 2 עבור פוזיציה של 1 אינדקס CAC 40, עם מחיר שוק של 3,500€ והפרש חוזים של (75€-) 7,500- פיפס, החישוב הינו כדלקמן:

פוזיציית לונג: 76.55€- = (0.05- ) + (1.50-) + 75.00- = ((360/(1* 0.005 – * 3,500 * 1 )) + (1 * 1.50 – ) + (75.00- * 1) פוזיציית שורט: 73.45€+ = (0.05- ) + (1.50-) + 75.00+ = ((360/(1* 0.005 – * 3,500 * 1 )) + (1 * 1.50 – ) + (75.00+ * 1)

כל התאמת חוזה מחושבת במטבע הבסיס של אותו מוצר. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר אוטומטית מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי. את מועדי פקיעת החוזים עבור כל המוצרים, ניתן למצוא בדף תאריכי פקיעת חוזים של ATRADE. אין ביכולתה של ATRADE לספק מידע אודות חישוב עלות התאמת חוזים לפני התרחשותה. במידה ולקוחות אינם מעוניינים בהתאמת חוזה אוטומטית, עליהם לסגור פוזיציות פתוחות במוצרים לפני תאריך פקיעתם.

מניות
חישוב מרווחים (SPREAD) במניות

תנאי המסחר במניות מציגים את המרווחים Over Market של מגוון המניות, אלא אם מצוין אחרת. מרווחים Over Market כוללים את תוספת המחיר ש ATRADE מוסיפה למרווח השוק הנוכחי.

חישוב עלות מרווח: מרווח x נפח מסחר = חיוב עבור מרווח במטבע הבסיס של אותו מוצר.

דוגמא

עבור פתיחת פוזיציה של 1 מניית אפל , עם מרווח של 12 פיפס (0.12), החישוב הינו כאמור להלן:

* $0.12 = 1 * 0.12

0.12$*מצויין בדולר אמריקני היות ופיפס במדדים מחושב לפי מטבע הבסיס של אותו מדד. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

את המרווחים ומטבעות הבסיס המפורטים עבור כל המדדים, ניתן למצוא בדף תנאי מסחר של .ATRADE

ATRADEהיא עושה שוק ועל כן היא גוזרת את רווחיה מההפרש שבין מחירי המכירה למחירי הקניה, אלא אם מצויין אחרת. ATRADE לא גובה כלל עמלות נוספות עבור ביצוע מסחר.

חישוב ביטחונות (MARGIN) במסחר במניות

כל המוצרים נסחרים עם ביטחונות המאפשרים לך למנף את הפוזיציות שלך. תנאי המסחר במניות מציגים את אחוז הביטחונות דרושים.

נוסחת אחוז הביטחונות הדרושים: נפח העסקה x המחיר הנוכחי x ביטחונות (%) = סכום הביטחונות הדרושים*

* סכום הביטחונות הדרושים מחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר.

דוגמא

עבור פתיחת פוזיציה של 1 מניית אפל, כאשר מחיר השוק הוא $500 ואחוז הביטחונות הדרושים הוא 5.00%, החישוב הינו כאמור להלן:

אחוז הביטחונות הדרושים: 1 x 500 x 0.05 = $25.00*

* $25.00 מצויין בדולר אמריקני היות וסכום הביטחונות הדרושים מחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

חישוב ריביות קניה/מכירה (BUY/SELL PREMIUMS) במסחר במניות

תנאי המסחר במניות מציגים את שערי הריבית ליום המחרת, המחויבים/משולמים על-בסיס של 360 ימים עבור אחזקת פוזיציה פתוחה מעבר לסוף יום המסחר. שערים אלו מוצגים בעמודות "ריביות קנייה" ו"ריביות מכירה". סוף היום נקבע כ- 22:00GMT מלבד בתקופת שעון קיץ בה סוף יום המסחר נקבע ב- 21:00.GMT

תוכל להשתמש בנוסחה הבאה על מנת לחשב את הריבית היומית, תוך שימוש בריביות שפורסמו בתנאי המסחר:

ריבית שמחויבת/משולמת = 360 ימים : כמות x מחיר נוכחי x ריבית קנייה/מכירה x מספר ימים*

* הריבית המחויבת/המשולמת תחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר.

דוגמא

עבור פוזיציה של 1 מניית אפל עם מחיר שוק של 140$ ושער ריבית קנייה (או מכירה) של 0.0083%- ובכפוף לחיוב עבור יום 1, החישוב הינו כאמור להלן:

1 x 140 x -0.000083 = -0.012 = -$0.01* מעוגל

*0.012- מצויין בדולר אמריקני שכן זהו המטבע העיקרי בו נסחר מוצר זה. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

אג"ח
חישוב מרווחים (SPREAD) באג"ח

תנאי המסחר באג"ח מציגים את המרווחים Over Market של האג"ח השונות, אלא אם מצוין אחרת.מרווחיםOver Market כוללים את תוספת המחיר ש ATRADE מוסיפה למרווח השוק הנוכחי.

חישוב עלות מרווח: מרווח x נפח מסחר = חיוב עבור מרווח במטבע הבסיס של אותו מוצר

דוגמא 1 עבור פוזיציה של 10 אג"ח של 5 שנים עבור US T-NOTE, עם מרווח של 5 פיפס (0.05), החישוב הינו כאמור להלן:

* $0.50 = 10 * 0.05

* 0.50$ מצויין בדולר אמריקני היות ופיפס באג"ח מחושב לפי מטבע הבסיס של אותו מוצר. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי. דוגמא 2 עבור פוזיציה של 10 אג"ח EURO-BUND, עם מרווח של 4 פיפס (0.04), החישוב הינו כאמור להלן:

* €0.40 = 10 * 0.04

* 0.40$ מצויין באירו היות ופיפס באג"ח מחושב לפי מטבע הבסיס של אותו מוצר. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

את המרווחים ומטבעות הבסיס המפורטים עבור כל האג"ח, ניתן למצוא בדף תנאי מסחר של ATRADE. ATRADE היא עושה שוק ועל כן היא גוזרת את רווחיה מההפרש שבין מחירי המכירה למחירי הקניה, אלא אם מצויין אחרת. ATRADE לא גובה כלל עמלות נוספות עבור ביצוע מסחר.

חישוב ביטחונות (MARGIN) במסחר באג"ח

כל המוצרים נסחרים עם ביטחונות המאפשרים לך למנף את הפוזיציות שלך. תנאי המסחר באג"ח מציגים את אחוז הביטחונות דרושים.

נוסחת אחוז הביטחונות הדרושים: נפח העסקה x המחיר הנוכחי x ביטחונות (%) = סכום הביטחונות הדרושים*

* סכום הביטחונות הדרושים מחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר. דוגמא 1 עבור פוזיציה של 10 אג"ח ל 5 שנים עבור US T-NOTE, כאשר מחיר השוק הוא 124.50$ ואחוז הביטחונות הדרושים הוא 1.00%, החישוב הינו כאמור להלן:

אחוז הביטחונות הדרושים: * 12.45$ = 0.01 * 124.50 * 10

* 12.45$ מצויין בדולר אמריקני היות וסכום הביטחונות הדרושים מחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

דוגמא 2 עבור פוזיציה של 10 אג"ח EURO-BUND, כאשר מחיר השוק הוא 142.50€ ואחוז הביטחונות הדרושים הוא 1.00%, החישוב הינו כאמור להלן:

אחוז הביטחונות הדרושים: * 14.25€ = 0.01 * 142.50 * 10

* 14.25€ מצויין באירו היות וסכום הביטחונות הדרושים מחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

את אחוז הביטחונות הדרושים עבור כל האג"ח, ניתן למצוא בדף תנאי מסחר של ATRADE.

חישוב ריביות קניה/מכירה (BUY/SELL PREMIUMS) במסחר באג"ח

תנאי המסחר באג"ח מציגים את שערי הריבית ליום המחרת, המחויבים/משולמים על-בסיס של 360 ימים עבור אחזקת פוזיציה פתוחה מעבר לסוף יום המסחר. שערים אלו מוצגים בעמודות "ריביות קנייה" ו"ריביות מכירה". סוף היום נקבע כ- 22:00GMT, מלבד בתקופת שעון קיץ בה סוף יום המסחר נקבע ב- 21:00GMT. תוכל להשתמש בנוסחה הבאה על מנת לחשב את הריבית היומית, תוך שימוש בריביות שפורסמו בתנאי המסחר:

ריבית שמחויבת/משולמת = 360 ימים : כמות x מחיר נוכחי x ריבית קניה/מכירה x מספר ימים*

* הריבית המחויבת/המשולמת תחושב על פי המטבע העיקרי של אותו מוצר. דוגמא 1 עבור פוזיציה של 10 אג"ח ל-5 שנים US T-NOTE, עם מחיר שוק של 124.50$ ושער ריבית קנייה (או מכירה) של

0.50%- ובכפוף לחיוב עבור יום 1, החישוב הינו כאמור להלן:

מעוגל 0.02$- = 0.01729- = 6.225/360- = 360/ (1 * 0.005- * 124.50 * 10) *

* 0.02$- מצויין בדולר אמריקני שכן זהו המטבע העיקרי בו נסחרת אג"ח זו. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי. דוגמא 2 עבור פוזיציה של 10 אג"ח על EURO – BUND, עם מחיר שוק של 142.50€ ועם שער ריבית קנייה (או מכירה) של 0.50%- ובכפוף לחיוב עבור יום 1, החישוב הינו כאמור להלן:

מעוגל 0.02€- = 0.019792- = 7.125/360- = 360/ (1 * 0.005- * 142.50 * 10) *

* 0.02€- מצויין באירו שכן האירו הינו המטבע העיקרי בו נסחרת אג"ח זו. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר באופן אוטומטי מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי.

את כל שערי הריבית למכירה ולקניה כמו גם את הפרטים לגבי הערך הנקוב של מגוון מוצרי השקעה באג"ח, ניתן למצוא בעמוד תנאי המסחר של ATRADE. ATRADE כוללת בחישובי ריבית הגלגול תוספת סטנדרטית של 30- נקודות בסיס ל-Bid ו-30+ נקודות בסיס ל-Ask אשר משמשים לשם חישוב ריביות קנייה/מכירה; השערים הללו מעודכנים באופן סדיר. יש לשים לב כי חלק מחישובי הריבית כוללים תוספת גדולה יותר.

מידע וחישוב עבור פקיעת חוזים עתידיים במסחר באג"ח

ATRADE מצטטת חוזים עתידיים ברבים מאפיקי ההשקעה שלה שאינם מט"ח; אלה מצוינים תחת עמודת "חודשים מצוטטים" (Quoted Months) בתנאי המסחר עבור כל מוצר. כאשר חוזה עתידי מתקרב לתאריך הפקיעה או לתאריך ההודעה הראשונה שלו, ATRADE תעביר את כל הפוזיציות הפתוחות לחוזה הסחיר הבא שבאותה עת מצוין במועדי פקיעת חוזים (CFD) באתר האינטרנט שלנו. לקוחות בעלי פוזיציות פתוחות, שאינם מעוניינים שהפוזיציות שלהם יועברו לחוזה הבא, יהיו מחויבים לסגור את הפוזיציות שלהם לפני פקיעת החוזה המתוכנן. ATRADE מתאימה את אותם חשבונות בעלי פוזיציות פתוחות על מוצרים שמועד פקיעת החוזה שלהם פג על מנת להבטיח שלקוחות לא ירוויחו/יפסידו עקב הפרשי מחיר בין חוזים ישנים וחדשים. הלקוחות יחויבו בגין עלויות המרווח בעת סגירת החוזה הישן ופתיחת החוזה החדש, וכן בגין חיוב סטנדרטי של הפרמיה ליום המחרת (O/N) על מנת לחשב את עלות ההחלפה, ATRADE מחשבת את שער MID עבור החוזה הישן (חוזה הנסחר כעת) ושל החוזה החדש (החוזה הסחיר הבא) בדיוק באותה עת טרם פקיעת החוזה למסחר. לאחר מכן, מחשבת את ההפרש במחיר בין החוזים, מתאימה זאת למרווח שלנו ולעלויות פרמיה ליום המחרת, והלקוח יראה את סכום ההתאמה כחיוב או זיכוי (PRM). הערה: אין עלויות אחרות המושתות על לקוחות בקשר לפקיעת חוזים עתידיים. הנוסחה בה נעשה שימוש לשם חישוב חיוב עבור פקיעת חוזה:

(כמות x (מחיר חוזה חדש – מחיר חוזה ישן)) + (עלויות מרווח*) + (עלויות פרמיה ליום המחרת)

* עלויות המרווח מחושבות על בסיס מרווחי שוק בעת החלפת החוזה. כלל אצבע כללי:

מחיר חדש < מחיר ישן = זיכוי עבור פוזיציות ארוכות / חיוב עבור פוזיציות קצרות מחיר חדש > מחיר ישן = חיוב עבור פוזיציות ארוכות / זיכוי עבור פוזיציות קצרות

דוגמא 1 עבור פוזיציה של 10 אג"ח של 5 שנים עבור US T-NOTE, עם מחיר שוק של 124.68$ והפרש חוזים של ($0.18) 18+ פיפס, החישוב הינו כדלקמן:

פוזיציית לונג: 2.32$ = (0.02- ) + (0.50-) + 1.80- = ((360/(1* 0.005 – * 124.68 * 1 )) + (10 * 0.05- ) + (0.18- * 10) פוזיציית שורט: 1.28$ + = (0.02- ) + (0.50-) + 1.80 = ((360/(1* 0.005 – * 124.68 * 1 )) + (10 * 0.05 – ) + (0.18 + * 10)

דוגמא 2 עבור פוזיציה של 10 אג"ח EURO-BUND, עם מחיר שוק של 142.50€ והפרש חוזים של (0.22€-) 22- פיפס, החישוב הינו כדלקמן:

פוזיציית לונג: 1.78€+ = (0.02-) + (0.40-) + 2.20 = ((360/(1* 0.005 – * 142.50 * 1 )) + (10 * 0.04 – ) + (0.22+ * 10) פוזיציית שורט: 2.62€- = (0.02- ) + (0.40-) + 2.20- = ((360/(1* 0.005 – * 142.50 * 1 )) + (1 * 0.04- ) + (0.22- * 10)

כל התאמת חוזה מחושבת במטבע הבסיס של אותו מוצר. אם החשבון שלך נקוב במטבע אחר, המערכת תמיר אוטומטית מטבע זה למטבע של החשבון שלך, תוך שימוש בשער השוק הנוכחי. את כל מועדי פקיעת החוזים עבור כל המוצרים, ניתן למצוא בדף תאריכי פקיעת חוזים של ATRADE:

https://www.atrade.co.il/CFD-Rollover-Dates/ אין ביכולתה של ATRADE לספק מידע אודות חישוב עלות התאמת חוזים לפני התרחשותה. במידה ולקוחות אינם מעוניינים בהתאמת חוזה אוטומטית, עליהם לסגור פוזיציות פתוחות במוצרים לפני תאריך פקיעתם.

עמלות
עמלת אי פעילות

החברה גובה עמלת אי פעילות בחשבון, כאשר לאחר כל 3 חודשים רצופים בהם לא בוצעה כל פעילות בחשבון המסחר של הלקוח גובה החברה עמלת אי פעילות בסך של 50 דולר (ארה”ב), וכן לאחר 4 רבעונים רצופים בהם לא בוצעה כל פעילות בחשבון המסחר של הלקוח גובה החברה עמלת אי פעילות נוספת בסך של 100 דולר (ארה”ב).

עמלת החזקת חשבון

לחברה עומדת הזכות לגבות עמלת מערכת חודשית [בסך 20 דולר (ארה"ב) לחודש].

עמלת משיכה

במידה ולקוח מעוניין למשוך כספים מחשבונו בסכום הנמוך מ-20 דולר (ארה"ב), גובה החברה עמלת משיכה בסך של 5 דולר (ארה"ב).