אינדיקטורים כלכליים (Economic indicators)

נתונים לגבי פעילות כלכלית, אינדיקטורים כלכליים מאפשרים ניתוח של ביצועים כלכליים ותחזיות לגבי ביצועים עתידיים. הם כוללים מדדים שונים, דוחות רווחים וסיכומים כלכליים, למשל: שיעור האבטלה, מדד מחירים לצרכן, נתוני ייצור בתעשייה ועוד.