מועדי פקיעת חוזים

ATRADE מאפשרת מסחר בסחורות ומדדים באמצעות CFD על חוזים עתידיים. לכל החוזים העתידיים יש מועדי פקיעה. בכדי לאפשר מסחר רציף ומתמשך ללקוחותינו, ATRADE מחליפה את החוזה שעומד לפקוע בחוזה חדש עם מחיר חדש וזאת לפני מועד פקיעת החוזה.

התאריכים הקרובים להחלפת החוזים מפורטים להלן:

סחורות

Instrument Current Traded Contract AVA Rollover Date Next Traded Contract
Brent Oil Oct 2018 (LCOV8) 26-Aug-18 Nov 2018 (LCOX8)
Crude Oil Sep 2018 (CLU8) 19-Aug-18 Oct 2018 (CLV8)
Natural Gas Sep 2018 (NGU18) 26-Aug-18 Oct 2018 (NGV18)
Gasoline Sep 2018 (RBU8) 26-Aug-18 Oct 2018 (RBV8)
Heating Oil Sep 2018 (HOU8) 26-Aug-18 Oct 2018 (HOV8)
Wheat Sep 2018 (ZWU8) 26-Aug-18 Dec 2018 (ZWZ8)
Soybeans Sep 2018 (ZSU8) 26-Aug-18 Nov 2018 (ZSX8)
Corn Sep 2018 (ZCU8) 26-Aug-18 Dec 2018 (ZCZ8)
Cotton no. 2 Oct 2018 (CTV8) 23-Sep-18 Dec 2018 (CTZ8)
Sugar no.11 Oct 2018 (SBV8) 24-Feb-19 Mar 2019 (SBH9)
Coffee C Sep 2018 (KCU8) 19-Aug-18 Dec 2018 (KCZ8)
Copper Sep 2018 (HGU8) 26-Aug-18 Dec 2018 (HGZ8)
Palladium Sep 2018 (PAU8) 26-Aug-18 Dec 2018 (PAZ8)
Platinum Oct 2018 (PLV8) 23-Sep-18 Jan 2018 (PLF9)
Cocoa Sep 2018 (CCU8) 19-Aug-18 Dec 2018 (CCZ8)

מדדי מניות

Instrument Current Traded Contract AVA Rollover Date Next Traded Contract
HSI Aug 2018 (HSIQ8) 26-Aug-18 Sep 2018 (HSIU8)
CAC 40 Sep 2018 (FCEU8) 16-Sep-18 Oct 2018 (FCEV8)
S&P500 Sep 2018 (ESU8) 16-Sep-18 Dec 2018 (ESZ8)
NASDAQ100 Sep 2018 (NQU8) 16-Sep-18 Dec 2018 (NQZ8)
DJ 30 Sep 2018 (YMU8) 16-Sep-18 Dec 2018 (YMZ8)
DAX 30 Sep 2018 (FDXU8) 20-Sep-18 Dec 2018 (FDXZ8)
DJ EURO STOXX50 Sep 2018 (FESXU8) 16-Sep-18 Dec 2018 (FESXZ8)
FTSE 100 Sep 2018 (FFIU8) 16-Sep-18 Dec 2018 (FFIZ8)
SMI Sep 2018 (FSMIU8) 16-Sep-18 Dec 2018 (FSMIZ8)
SPI200 Sep 2018 (APU8) 16-Sep-18 Dec 2018 (APZ8)
DOLLAR INDEX Sep 2018 (DXU8) 16-Sep-18 Dec 2018 (DXZ8)
Nikkei 225 Sep 2018 (SSIU8) 09-Sep-18 Dec 2018 (SSIZ8)

אגרות חוב

Instrument Current Traded Contract AVA Rollover Date Next Traded Contract
5 Year US T-Note Sep 2018 (FVU8) 26-Aug-18 Dec 2018 (FVZ8)
10 Year US T-Note Sep 2018 (TYU8) 26-Aug-18 Dec 2018 (TYZ8)
30 Year US T-Bond Sep 2018 (USU8) 26-Aug-18 Dec 2018 (USZ8)
Japan Govt Bond Sep 2018 (SJBU8) 09-Sep-18 Dec 2018 (SJBZ8)
EURO-Bund Sep 2018 (FGBLU8) 02-Sep-18 Dec 2018 (FGBLZ8)

במידה ויווצר הפרש שערים מהותי בין החוזים, אנו נבצע התאמה בחשבונך שתופיע בצמוד לפוזיציה המתאימה, כך שאם יהיה הבדל בשערים, הוא לא ישפיע על הרווח/הפסד בחשבונך.

כיצד זה עובד?

דוגמא לחילוף חוזים על הנפט
חוזה נוכחי נמצא על מחיר של 68.00$. החוזה העתידי בעת התאמות המחירים נמצא על מחיר של .68.25$.

לקוח בפוזיציית קניה של 0.5 לוט – סה"כ 500 חביות נפט:
0.5*1000*0.25=125$ סה"כ ההורדה על הפרשי החוזים.
0.5*1000*0.03=15$ סה"כ ההורדה בגין המרווח בין הקניה למכירה.
140$ סה"כ הקיזוז שיעשה מחשבון הלקוח.

לקוח בפוזיציית מכירה של 0.5 לוט – סה"כ 500 חביות נפט:
0.5*1000*0.25=125$ סה"כ הזיכוי שהלקוח יקבל בגין ההתאמות
0.5*1000*0.03=15$ סה"כ ההורדה בגין המרווח בין הקניה למכירה
110$ סה"כ הזיכוי שהלקוח יקבל לחשבונו.

כיצד אתה יכול להמנע מפעולה זו?

על מנת שהפוזיציה שלך לא תושפע מפקיעת החוזה, יהיה עליך לסגור אותה לפני שהוא מגיע למועד פקיעתו ולפתוח אותה מחדש לאחר החלפתו.יש לציין כי כל סוחר עם פוזיציות פתוחות על חוזים עתידיים, בזמן החלפת החוזה, יראה את התאמת השערים כחיוב או זיכוי. בנוסף לכך, כל ההוראות הקיימות (התניות מסחר כגון סטופ לוס/ לימיט) שיופעלו בתחילת מסחר החוזה החדש, יבוצעו בשער החדש של השוק.

למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות.