דיווחים פומביים

29/01/19
אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

14/01/19

דוח שנתי – מדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה

08/01/19

דוח מיידי – הודעות לפי סעיפים 44כח, 52כז(ב), 52ס(ד) ו- 54ג(ג)

24/12/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

23/12/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

21/10/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

26/09/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

11/06/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

10/05/18

דוח מיידי על אירוע או עניין בעל השפעה מהותית (ז041) – תקלה במערכת המסחר

09/05/18

דוח מיידי על אירוע או עניין בעל השפעה מהותית (ז041) – תקלה במערכת המסחר

דוח מיידי על אירוע או עניין בעל השפעה מהותית (ז041) – תקלה במערכת המסחר

07/05/18

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה

17/04/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

27/03/18

פרטים נבחרים מתוך הדוחות השנתיים

22/01/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

18/01/18

דוח שנתי – מדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה (ז023) – 2017

04/01/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירות סוחר (ז005)

14/11/17

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירות סוחר (ז005)

07/11/17

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירות סוחר

27/09/17

 דוח מיידי על אירוע מהותי לגבי כספי לקוחות 

07/09/17

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירות סוחר (ז005)

08/08/17

 דוח מיידי על אירוע מהותי לגבי כספי לקוחות (ז057)

08/08/17

 דוח מיידי על אירוע מהותי לגבי כספי לקוחות (ז057)

 07/06/17

 דוח מיידי על עדכון פרטי חברת זירת סוחר (ז045)

 09/05/17

דוח מיידי – הודעות לפי סעיפים 44כח, 52כז(ב), 52ס(ד) ו- 54ג(ג) (ז043) – לחברה בעלת רישיון זירה

30/03/17

דוח שנתי – מדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה (ז023) – 2016

פרטים נבחרים מתוך הדוחות השנתיים (ז022) – 2016

דיון בגורמי סיכון בפעילות החברה

06/03/17

דוח מיידי על עדכון פרטי חברת זירת סוחר (ז045)

27/02/17

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – אילי טליה קלימן מנכ"ל

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – אליעד הררי – מנכ"ל (דוח מתקן)

14/02/17

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – אליעד הררי

דיווח פומבי זירת סוחר (ז070) – פרטים מבקשת הרישיון

21/12/16

דוח מיידי על שינוי בהיקף או באופן החזקות של בעל שליטה בחברה (ז049)

לצפייה בדיווחים הפומביים שלנו לרשות לניירות ערך באתר מגנא, לחץ כאן.