דיווחים פומביים

15.04.24

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 53

08.01.24

דוח שנתי – מדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה (ז023) – 2023

07.01.24

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 52

23.10.23

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 51

27.08.23

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 50

24.07.23

פרטים נבחרים מתוך הדוחות השנתיים (ז022) – 2022

23.07.23

דוח מיידי על אירוע או עניין בעל השפעה מהותית (ז041) – אירוע אבטחת מידע

20.07.23

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 49

9.05.23

דוח מיידי על אירוע או עניין בעל השפעה מהותית (ז041) – תקלה במערכת המסחר

23.04.23

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) -48

8.02.23

דוח מיידי על אירוע או עניין בעל השפעה מהותית (ז041)

7.02.23

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 47

6.12.22

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005)-46

6.10.22

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 45

27.07.22

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 44

13.07.22

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 43

19.04.22

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 42

03.04.22

פרטים נבחרים מתוך הדוחות השנתיים (ז022) – 2021

21.03.22

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 41

18.0122

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 39

10.01.22

דוח שנתי – מדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה

03.01.22

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 39

19.10.21

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 38

14.10.21

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 37

29.09.21

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 36

25.08.21

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 35

07.06.21

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 34

19.04.21

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 33

17.03.21

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 32

02.03.21

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 31

15.02.21

פרטים נבחרים מתוך הדוחות השנתיים (ז022) – 2020

10.01.21

דוח שנתי – מדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה

15.12.20

דיווח פומבי זירת סוחר (ז070) – שינוי שמות מכשירים פיננסיים
אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 30

19.10.20

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

15.10.20

הודעה על שינוי בתנאי מסחר במכשיר הפלטינה

12.08.20

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה

22.07.20

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

13.07.20

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

01.6.20

דוח מיידי – הודעות לפי סעיפים 44כח, 52כז(ב), 52ס(ד) ו- 54ג(ג) (ז043) – לחברה בעלת רישיון זירה

11.5.20

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירות סוחר

30.4.20

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

24.4.20

הודעה על שינוי בתנאי מסחר

22.04.20

הודעה על שינוי בתנאי מסחר

01.04.20

פרטים נבחרים מתוך הדוחות השנתיים

22.01.20

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 25

09.01.20

מדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה

17.11.19

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

27.10.19

דוח מיידי על שינויים מהותיים בהסכם המסגרת

23.09.19

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

13.08.19 

05.08.19

26.07.19

24.07.19

דוח מיידי – הודעות לפי סעיפים 44כח, 52כז(ב), 52ס(ד) ו- 54ג(ג)

11.07.19

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – ורד ויינשטוק – סמנכ"ל כספים

18.06.19

10.06.19

19.05.19

19.05.19

15.04.19

27.03.19

פרטים נבחרים מתוך הדוחות השנתיים (022ז) – 2018

07.03.19

דוח מיידי על שינוי בהיקף או באופן החזקות של בעל שליטה בחברה (ז049)

07.03.19

דוח מיידי על שינוי בהיקף או באופן החזקות של בעל שליטה בחברה (ז049)

07.03.19

דוח מיידי על שינוי בהיקף או באופן החזקות של בעל שליטה בחברה (ז049)

07.03.19

דוח מיידי על שינוי בהיקף או באופן החזקות של בעל שליטה בחברה (ז049)

07.03.19

דוח מיידי על שינוי בהיקף או באופן החזקות של בעל שליטה בחברה (ז049)

26.02.19
אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

29/01/19
אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

14/01/19

דוח שנתי – מדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה

08/01/19

דוח מיידי – הודעות לפי סעיפים 44כח, 52כז(ב), 52ס(ד) ו- 54ג(ג)

24/12/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

23/12/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

21/10/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

26/09/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

11/06/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

10/05/18

דוח מיידי על אירוע או עניין בעל השפעה מהותית (ז041) – תקלה במערכת המסחר

09/05/18

דוח מיידי על אירוע או עניין בעל השפעה מהותית (ז041) – תקלה במערכת המסחר

דוח מיידי על אירוע או עניין בעל השפעה מהותית (ז041) – תקלה במערכת המסחר

07/05/18

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה

17/04/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

27/03/18

פרטים נבחרים מתוך הדוחות השנתיים

22/01/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

18/01/18

דוח שנתי – מדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה (ז023) – 2017

04/01/18

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירות סוחר (ז005)

14/11/17

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירות סוחר (ז005)

07/11/17

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירות סוחר

27/09/17

 דוח מיידי על אירוע מהותי לגבי כספי לקוחות 

07/09/17

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירות סוחר (ז005)

08/08/17

 דוח מיידי על אירוע מהותי לגבי כספי לקוחות (ז057)

08/08/17

 דוח מיידי על אירוע מהותי לגבי כספי לקוחות (ז057)

 07/06/17

 דוח מיידי על עדכון פרטי חברת זירת סוחר (ז045)

 09/05/17

דוח מיידי – הודעות לפי סעיפים 44כח, 52כז(ב), 52ס(ד) ו- 54ג(ג) (ז043) – לחברה בעלת רישיון זירה

30/03/17

דוח שנתי – מדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה (ז023) – 2016

פרטים נבחרים מתוך הדוחות השנתיים (ז022) – 2016

דיון בגורמי סיכון בפעילות החברה

06/03/17

דוח מיידי על עדכון פרטי חברת זירת סוחר (ז045)

27/02/17

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – אילי טליה קלימן מנכ"ל

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – אליעד הררי – מנכ"ל (דוח מתקן)

14/02/17

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – אליעד הררי

דיווח פומבי זירת סוחר (ז070) – פרטים מבקשת הרישיון

21/12/16

דוח מיידי על שינוי בהיקף או באופן החזקות של בעל שליטה בחברה (ז049)

לצפייה בדיווחים הפומביים שלנו לרשות לניירות ערך באתר מגנא, לחץ כאן.