הקוד האתי של ATRADE

עקרונות יסוד:

אנו ב ATRADE מתחייבים לקיים את מכלול היחסים שלנו: עם הלקוחות, עמיתינו לעבודה והארגון עצמו על בסיס ערכי המוסר והאנושיות המקובלים בחברה. אנו מחויבים לעשות את הדבר הנכון ללא פשרות, תוך כדי שאיפה להגיע ליעדים העסקיים שלנו. 
אף יעד אינו חשוב כמו השמירה על הערכים ועל אמות המידה האתיות שלנו. הערכים שלנו חלים על כל אחד מבעלי התפקידים, בכל אחת מהמחלקות השונות.

תפקידנו להבטיח ללקוחותינו ביטחון, איתנות ויציבות.  
אנו ב ATRADE מתחייבים לשקיפות והוגנות פנים האירגון כלפי עובדיו וחוץ האירגון כלפי לקוחותיו.

ערכי החברה:

יושרה

ATRADE פועלת ביושר ובהגינות בכל תחומי פעילותה ומבססת מערכות יחסים בלתי מתפשרת המושתת על יחסים אישיים ומקצועיים. 
אנו מתחייבים לשמש דוגמה בתחומינו בכנות, בניקיון הכפיים וביושר הדרך שבהם ננהג כלפי לקוחותינו ועמיתינו. 
לא נבצע פעולות שאינן עולות בקנה אחד עם הקוד האתי שלנו והוראות החוק.

שקיפות

נדאג לשקיפות, בהירות והצבה של הלקוח בראש סולם העדיפויות, העובד ינהג במקצועיות ובכנות ותוך גילוי נאות של פעולותיו, על המשתמע מהן. 
אין לנצל משגים או טעויות לרעת הלקוח, אלא יתקנם, גם בדיעבד, תוך יידוע הלקוח והממונים גם יחד.
נפעל בפתיחות ונציג את המידע המרבי ותמונת מצב מלאה וברורה בכל נושא.

כבוד האדם

ATRADE ועובדיה מתחייבים להתייחס בכבוד, איכפתיות ורגישות בכל אדם באשר הוא ללא קשר לדת, גזע ומין.
על עובדי החברה  להיות קשובים ורגישים, לנהוג בסבלנות וסובלנות, לכבודם של הדומים והשונים כאחד.

אמינות

עובדי ATRADE מבטיחים למלא את תפקידם ביושר, ניקיון כפיים וטוהר מידות. נקפיד על אמינות והגינות בכל הנוגע לדיווחים ולמערכות היחסים האישיות והמקצועיות גם יחד.

שירותיות ומקצועיות

כחברה מובילה ATRADE פועלת להענקת שירות מקצועי, אפקטיבי ויעיל לכל לקוחותיה, אנו פועלים ללא הרף לשפר ולהשתפר על מנת שנוכל להעניק ללקוחותינו את השירות, המקצוענות והמומחיות של עובדינו כך שיוכלו להעניק ללקוחות החברה את הניסיון הטוב ביותר בתחומם.

הרגולטור והרשויות

אנו מקפידים כחברה לעמוד בכל החוקים, הנהלים והדרישות שנקבעו ע"י הרשות המוסמכת, אנו פועלים על פי הוראות הרגולציה, אנו שומרים על הידברות וקיום דיאלוג מקצועי עם הרגולטור, אנו מכבדים, מעריכים ומוכירים את פועלו של הרגולטור ומתחייבים להגיש את כל הדוחות הנדרשים. 

לקוחות

אנו מתחייבים לשירות ראוי ללקוחותינו מתוך איכפתיות, כבוד והקשבה. אנו מתחייבים לנהוג בהגינות ובשקיפות לפניות לקוחותינו על מנת לספק להם את המידע הכי עדכני, אמין ומדויק.

אנו מתחייבים לשמור על סודיות המידע ופרטיותו של הלקוח.

סוכנים

אנו רואים בסוכנים שותפים מלאים לכל אורך הדרך ומאמינים כי הם מרכיב חיוני בהמשכיות החברה. אנו רואים בהם שותפים אמיתיים ולכן בונים עמם קשר יציב וארוך טווח, המבוסס על הבנה וכבוד הדדי. הסוכנים כמו העובדים מחוייבים לקוד האתי של החברה ולחוקים שהחברה כפופה אליהם.