רגולציה

רגולציה בזירת המסחר העצמאי בעולם ובישראל

קבוצת AVATRADE, המתמחה במסחר מקוון ב- CFD על צמדי מטבעות, סחורות, מדדים, מניות ואג"ח, מחזיקה ברישיונות מסחר ופועלת תחת רגולציה במספר תחומי שיפוט. הודות לכך, ללקוחותיה יש את הביטחון כי הם סוחרים עם ברוקר אמין ומבוסס ובסביבה מוסדרת באופן רשמי. קבוצת AVATRADE מקפידה למלא אחר דרישות פיננסיות מחמירות, ביניהן נהלים לאופן הטיפול בכספי הלקוחות, אבטחת כספים וחובת דיווח כספי לרשויות הרלוונטיות. כללים אלה נועדו להבטיח את המסחר השוטף ואת יציבות זירות המסחר ולהגן על האינטרסים של הסוחרים.

רגולציה בזירת המסחר בישראל

גם בישראל, ATRADE מקבוצת AVATRADE הבינלאומית, קיבלה לאחרונה רישיון לניהול זירת סוחר. ההודעה על קבלת הרישיון התקבלה ביום 29/09/2016 כאשר כניסת הרישיון לתוקף ותחילת הפיקוח בפועל תחל ביום 31/10/2016. הרישיון מטעם הרשות לניירות ערך התקבל לאחר שחברת ATRADE פעלה נמרצות לקידום החקיקה והסדרת הפיקוח בתחום, מתוך ראיה כי כינון רגולציה בישראל מהווה צעד חשוב ומשמעותי, שיביא ליישור קו עם המדינות המפותחות בעולם, בהן קיומה של הרגולציה הפך את הזירות והשימוש בהן לחלק בלתי נפרד מהפעילות המקובלת בשוק ההון. במסגרת זאת, הגישה ATRADE בחודש מאי 2015 בקשה לקבלת רישיון לניהול זירת סוחר, בהתאם ובכפוף להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו, שאושרו בכנסת וכאמור, בספטמבר 2016 קיבלה את הודעת הרשות על הענקת הרישיון.

תחת הוראות הרגולציה, החברה נדרשת לסטנדרטים של שקיפות, שמירה על כספי הלקוחות, הון עצמי מינימלי ודיווחים שוטפים ותקופתיים לרשות לניירות ערך. כמו כן, כפופה החברה להוראות שונות בדבר סוגי המכשירים הפיננסיים המותרים למסחר בזירה וכן בדבר גובה המינוף המותר לגבי כל אחד מהמכשירים הפיננסיים המוצעים על ידה למסחר בזירה*. מידע מלא לגבי רשימת המכשירים הפיננסיים ותנאי המסחר שלהם, ניתן למצוא בעמוד תנאי המסחר. יש לעקוב אחרי הודעות החברה לגבי שינויים בתנאי המסחר, שיחולו בכפוף להוראות המעבר שחלות על החברה עם כניסת הרגולציה לתוקף.

* לקוחות מסויימים, העומדים בתנאי שנקבעו בתקנות לגבי היקף ההון הנזיל שלהם (מינימום 12 מיליון ש"ח) ו/או לגבי היקף המסחר שלהם ב-6 החודשים האחרונים (10 מיליון ש"ח בחודש בממוצע, במונחי נכס בסיס), יוכלו להמשיך לסחור ברמות המינוף הקיימות, ללא מגבלה. על מנת לבחון את זכאותך להמשיך ולסחור ברמות המינוף הקיימות, אנא פנה לשירות הלקוחות בטלפון 1-700-70-70-27.

להודעת הרשות על הענקת הרישיון, המופיעה באתר הרשות לניירות ערך, לחץ כאן.

*אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.

קבוצת AVATRADE פועלת תחת פיקוחו של הבנק המרכזי של אירלנד ותחת הרגולציה של הרשויות הבאות:

האיחוד האירופי:

AVA Trade EU Ltd רשומה ומאוגדת באירלנד ופועלת תחת הבנק המרכזי באירלנד (סימוכין : C53877). AVA Trade EU Ltd היא חברת השקעות מורשית הפועלת על פי תקנות ה- MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). MiFID הינן סדרת תקנות למסחר במכשירים פיננסיים באיחוד האירופי, שמטרתן ליצור רגולציה אחידה עבור כל הגופים הפיננסיים באירופה ובכדי להגביר את היעילות והשקיפות הפיננסית, אשר מגנה על המשקיעים מפני שרותי השקעות בשוק ההון.

כתובת משרדים:

AvaTrade
Dockline
Mayor Street
Dublin 1, D01 K8N7
Ireland

אוסטרליה

Ava Capital Markets Australia Pty Ltd היא חברה מורשית באוסטרליה על ידי הועדה האוסטרלית לביטחון והשקעות – Australian Securities & Investments Commission (רישיון מס': 406684) ה – ASIC הוא הגוף המפקח הרשמי על השווקים הפיננסיים באוסטרליה, שאחריותו להבטיח ששווקיה הפיננסיים הוגנים ושקופים.

כתובת משרדים:

AvaTrade Capital Markets Australia Pty Ltd
Level 39
2 park street
Sydney NSW 2000
Australia
ASIC REGULATORY GUIDE 227

איי הבתולה הבריטיים ( B.V.I)

Ava Trade Markets Ltd רשומה כחברה למתן שירותים פיננסיים באיי הבתולה הבריטיים והיא בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הועדה לשירותים פיננסיים של איי הבתולה הבריטיים. הוועדה היא הרגולטור הפיננסי היחיד אשר רשאי ומוסמך להתיר רישיון לחברות המעניקות שירותים פיננסיים באיי הבתולה הבריטיים.

כתובת משרדים:

Kingston Chambers,
PO Box 173,
Road Town, Tortola British Virgin Islands
BVI

יפן

Ava Trade Japan K.K. היא חברה מורשית ומפוקחת ביפן על ידי הסוכנות לשירותים פיננסיים (רישיון: 1662), איגוד החוזים הפיננסי (רישיון מס':1574).

כתובת משרדים:

Ava Trade Japan K.K
Minatoku Akasaka 2-18-1
(Akasaka Hillside Building (4th Floor
Tokyo
Japan