מסחר באג"ח

מסחר באג"ח עם אייטרייד

 אגרות חוב ממשלתיות

אגרות אוצר ממשלתיות – שהן אגרות חוב המונפקות ע"י ממשלות של מדינות – נחשבות כאחד מאפיקי ההשקעה המבוקשים לטווח ארוך.

כאשר משקיע רוכש אגרת חוב ממשלתית, הוא למעשה מלווה כסף לממשלה למשך פרק זמן מוגדר של שנים. בתמורה, הוא מקבל תשלומי ריבית על סכום ההלוואה. ערכה הנקוב של ההלוואה אינו משתנה.

אין צורך להחזיק באגרות חוב עד למועד חלותן. קיים שוק משני משגשג למסחר באגרות חוב ממשלתיות.

ישנם מספר גורמים אותם יש להביא בחשבון בעת חישוב הערך העתידי הצפוי של אגרת חוב ממשלתית, ביניהם היציבות הפוליטית, ערך המטבע שלה ושיעור האינפלציה.

מה ההבדלים בין מניות ואגרות חוב?

מניות מייצגות בעלות חלקית בתאגיד ציבורי. אגרות חוב, מצד שני, הן סוג של חוב, בו המנפיק, לרוב ממשלה או תאגיד, מבטיח לשלם את סכום הקרן במועד ספציפי בעתיד. אגרת החוב אינה מעניקה זכויות בעלות בגוף המנפיק.

מניות יכולות לשלם דיבידנדים לבעלי המניות, אך זאת רק אם התאגיד מכריז על דיבידנד.

דיבידנדים הם חלוקות של הרווחים של התאגיד לבעלי המניות, שהם הבעלים של החברה. סכום תשלום הדיבידנדים משתנה מפעם לפעם בהתאם לרווחי החברה.

לעומת זאת, אגרות חוב משלמות ריבית למחזיקיהן בפרקי זמן קבועים, והחזר של הקרן במועד שנקבע מראש, לרוב בסיום התקופה.

קיימים מגוון אפיקים לגיוס הון מהציבור. תאגיד יכול להנפיק מניות רגילות, מניות בכורה או אג"ח או שילוב של שלהם. אופי הגיוס נקבע בהתאם לצרכי התאגיד ומדיניותו. יש תאגידים שיעדיפו לגייס הון באמצעות הנפקת אג"ח, מאחר שבעלי השליטה בהם אינם מעוניינים בדילול אחזקותיהם, הכרוך בהנפקת מניות.

המניות ואגרות החוב המונפקות לציבור נסחרות בבורסות לניירות ערך.

כיצד אגרות חוב עובדות?

אגרות חוב הן הלוואות של תאגידים וממשלות מן הציבור הרחב. ממשלות ותאגידים נדרשים לעתים ללוות כסף למימון הוצאות קיימות, עבור בינוי או התרחבות עתידית. לעתים היקף ההון הדרוש חורג מיכולתם של הבנקים לענות על צורך זה או שעלות גיוס ההון מהבנקים יקרה ביחס לריבית שמוכנים אותם גופים לשלם והם פונים לגייס את ההון מן הציבור באמצעות אגרות החוב.

בשוק אגרות החוב, המשתתפים יכולים להנפיק חוב חדש, המכונה השוק הראשי, או למכור ולקנות ניירות ערך של חוב, המכונות השוק המשני. הדבר נעשה דרך כלל בצורה של אגרות חוב, אך הוא עשוי לכלול שטרי הון, שטרות וכיוצא באלה.

עם הנפקת אגרת חוב, המנפיק מבטיח לשלם למחזיק האגרת תשלומי ריבית ("קופון") על סכום ההלוואה, במשך חיי ההלוואה, בפרקי זמן קבועים מראש.

שיעורי הריבית על אגרות חוב לטווח אורך גבוהים יותר בדרך כלל, משום המשקיעים נאלצים להמתין. בסופו של דבר האגרת הופכת לבת-פרעון, והמנפיק סוגר את החוזה באמצעות החזרת הקרן. כל התנאים של האג"ח קבועים וידועים מראש, בדיוק כמו בהלוואה (שיעור הריבית, מועדי תשלום ריבית, מועד הפירעון).

חלק מהותי משוק אגרות החוב הוא שוק אגרות החוב הממשלתיות. הסיבה לכך היא הנזילות והגודל שלהן. אגרות חוב ממשלתיות משמשות לעתים קרובות לצורך השוואה עם אגרות חוב אחרות לצורך מדידת סיכון האשראי. כתוצאה מן היחסים ההפוכים בין שיעורי הריבית או התשואות לבין הערך של האגרת, משמש שוק אגרות החוב לעתים קרובות לחיזוי שינויים בשיעורי הריבית.

גם באגרות החוב קיימות מספר וריאציות מעניינות. ישנן אגרות חוב להמרה, הכוללות הוראה המאפשרת למחזיק האגרת להמיר אותה למניות של התאגיד המנפיק, אם יבחר לעשות כן. אגרות חוב ניתנות להמרה הן בעלות כל המאפיינים של אגרת חוב רגילה, אך כוללות גם אופציה להמרה המובנית בתוך החוזה. הדבר מסייע בהגנה על כספם של המשקיעים.

 

כיצד שוק אגרות החוב פעול?

שוקי אגרות החוב הם שוקים פתוחים, בדומה לשוקים רבים אחרים. ניתן להיכנס לבורסות לניירות ערך ולחפש אחר אגרת חוב של תאגיד או ממשלה, ולהשקיע לטווח ארוך או קצר, בהתאם למטרות אותם רוצה להשיג המשקיע.

בשוק אגרות החוב, מחירי אגרות החוב עובדים בצורה שונה במקצת בהשוואה לשוק המניות. הריבית המוצמדת למחיר של אגרת החוב מותאמת באמצעות קורלציה הפוכה. פירושו של דבר, שככל שמחיר האג"ח גבוה יותר, הוא משקף שיעור ריבית נמוך יותר וזאת, לאור הביקוש הגבוה, הנובע מן הריבית הנמוכה.

השחקנים הגדולים ביותר בשוק אגרות החוב הם ממשלות, בנקים, סוכנויות ממשלתיות, כגון Fannie Mae (ההתאחדות הפדרלית הלאומי למשכנתאות) בארה"ב ואחרים.

השחקן הגדול הבולט ביותר בשוק אגרות החוב הממשלתיות הוא שטר עשר השנים בארה"ב (10 Year Note), שהריבית שלו משמשת כבסיס אליו מוצמדים ישירות רבים משיעורי הריבית לצרכנים (בדומה לריבית פריים).

מסחר באג"ח עם ATRADE באמצעות CFD

ATRADE נותנת לך את האפשרות לסחור באגרות חוב באירופה (euro zone) ואף ביפן (japan debt).
תוכל לבחור מבין מגוון אג"ח מובילות  בהן ניתן לסחור באמצעות CFD.

באמצעות מסחר ב- CFD תוכל לסחור בחוזים על על אג"ח בין אם אתה סבור שתחול עלייה או ירידה בשער האג"ח. נצל עוד היום את ההזדמנות לסחור במגוון האג"ח העומדות לרשותך למסחר יומי ב- ATRADE.

התחל לסחור באג"ח עם ATRADE ותהנה ממגוון רחב של יתרונות:

  • מינוף בשיעור של 1:40
  • הזדמנות לגוון את תיק ההשקעות שלך
  • אג"ח ממשלתיות אירופיות ויפניות
  • מינוף של עד 1:40
  • ניתן לסחור בלונג או בשורט – סחרו בשוק בדרך שלכם‏
  • ללא עמלות מסחר

ב – ATRADE תוכל ליהנות גם ממערכת המסחר המתקדמת ביותר, מתכנים איכותיים ועדכונים חמים ללא עלות נוספת.

התחל לסחור בחוזי הפרשים על אג"ח עם זירת המסחר עטורת הפרסים ובעלת רשיון מסחר מהרשות לניירות ערך

*אייטרייד מבהירה ומדגישה כי המידע אינו מהווה הצעה של נכסים ואינו מהווה הזמנה לרכשם ואין לראות בו כייעוץ בדבר כדאיות השקעה בהם ו/או כהצעה או כשידול, במישרין ו/או בעקיפין, לקנות ו/או למכור את הנכסים, בשום אופן ו/או צורה ו/או דרך.