גלגול חוזים

זירת המסחר של ATRADE פורשת בפניך מגוון רחב של אפיקי השקעה הודות למסחר באמצעות חוזה הפרשים, בין השאר על נכסי בסיס הנסחרים בבורסה בדרך של חוזים עתידיים (סחורות, מדדים ואג"ח). מכיוון שלכל חוזה עתידי יש גם מועד פקיעה, ATRADE מוודאה המשך מסחר רציף במעבר בין החוזה הפוקע לחוזה החדש וזאת, באמצעות גלגול חוזים.

מהו גלגול חוזים?

לפני מועד הפקיעה של חוזה עתידי, ATRADE מחליפה עבורך, באופן אוטומוטי, את החוזה הקיים (הפוקע) בחוזה העתידי הסחיר הקרוב ביותר. בין החוזה הפוקע לחוזה החדש קיימים הפרשי מחיר, אשר מבוצעת ביניהם התאמה במסגרת הליך ההחלפה.
הליך זה מתבצע באותו אופן בדיוק עבור כל החוזים העתידיים.

מתי מתבצע גלגול חוזים?

ככלל, החלפת החוזים מתבצעת במהלך סוף השבוע הקודם למועד הפקיעה.
החוזה החדש יתעדכן עם תחילת שבוע המסחר החדש.

האם נוצר מימוש של רווח או הפסד במהלך הגלגול?

לא, גלגול החוזה מתבצע לחוזה הסחיר הקרוב ביותר.עם זאת, יצויין כי קיימים הפרשים בין מחיר החוזה הפוקע למחיר החוזה החדש. הפרשים אלה מקוזזים בין החוזים ויכולים להתבטא כזיכוי או כחיוב לחשבון הלקוח.
יש לציין, כי במהלך החלפת החוזים המרווח (Spread) ייגבה מחדש.

האם גלגול החוזים הכרחי?

גלגול חוזים הינו אוטומטי ומבוצע על כלל החוזים הפתוחים במועד הגלגול. לקוח שאינו מעוניין בגלגול החוזה יכול לסגור את הפוזיציה טרם מועד הגלגול ולפתוח פוזיציה חדשה לאחר מועד הגלגול.

מה עוד חשוב לדעת?

במהלך החלפת החוזה, סוחר עם פוזיציות פתוחות על חוזים עתידיים יראה את התאמת השערים כחיוב או זיכוי בחשבונו.
בנוסף, הוראות עתידיות קיימות, בין אם התניות מסחר מסוג סטופ-לוס/לימיט ובין אם הוראות כניסה, תופעלנה בתחילת החוזה החדש בהתאם לשער החדש.

כיצד זה עובד?

לפנינו דוגמא לחוזה נפט נוכחי בגודל 0.5 לוט (500 חביות נפט) כאשר מחיר כל חבית $20 והמרווח הינו $0.03. מחיר החוזה החדש בעת הגלגול הינו $21. דהיינו, קיים הפרש מחיר של 1$ לחבית נפט בין החוזה הפוקע לחוזה החדש.
כיצד הדבר מתבטא בפוזיציית קניה או מכירה?

פוזיציית קניה של 0.5 לוט

0.5 * 1000 * 1 = $500סך הקיזוז שיתבצע בחשבון הלקוח בגין
ההפרשים בין החביות
0.5 * 1000 * 0.03 = $15סך ההורדה בגין המרווח שבין הקניה למכירה
$515סך הקיזוז שיתבצע בחשבון הלקוח

פוזיציית מכירה של 0.5 לוט

0.5 * 1000 * 1 = $500סך הקיזוז שהלקוח יקבל בגין ההתאמות
0.5 * 1000 * 0.03 = $15סך ההורדה בגין המרווח שבין הקניה למכירה
$485סך הזיכוי שיתבצע בחשבון הלקוח

למידע נוסף אודות גלגול חוזים, אנא פנה אל נציגנו בשירות לקוחות ונשמח לעמוד לרשותך.