ניתוח פונדמנטלי (Fundamental Analysis)

שימוש בתיאוריות פיננסיות וכלכליות, בדרך כלל על מנת לקבוע את כיוון מחיר המניה בטווח ארוך.
הניתוח הפונדמנטלי עוסק בניתוח דוחותיה הכספיים של חברה, בנוסף, הסוחר עוקב אחרי גורמי יסוד (Fundamentals) שמלמדים על מצבה של הכלכלה, ביניהם: תמ"ג, שערי ריבית, אינפלציה ואבטלה, גם הצהרות של ראשי ממשלות ונגידים של בנקים מרכזיים. ניתוח פונדמנטלי מבוצע על נתונים מהעבר ומההווה, במטרה להגיע לתחזיות פיננסיות (עתידיות).