ממוצע נע (MA)

אינדיקטור טכני המציג ממוצע נתונים עבור מספר מסוים של תקופות זמן. הוא "נע" כי עבור כל חישוב, אנו משתמשים בנתונים של x תקופות הזמן האחרונות. על פי ההגדרה, ממוצע נע מפגר אחר השוק. ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA) מעניק משקל גדול יותר לנתונים החדשים יותר, בניסיון לצמצם את הפיגור.