הוראת מכירה במחיר המוגדר מראש (Sell Stop)

פקודה מותנית לפתיחת עסקה במחיר מוגדר מראש. העסקה תתבצע במועד בו מחיר השוק מכירה Bid של נכס הבסיס יהיה שווה או נמוך מהמחיר שאותו הגדיר הלקוח בפקודה. עם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה, הלקוח יימצא בפוזיציית מכירה שורט. המחיר המוזן חייב להיות נמוך משער השוק באותו הזמן.