השוק הפיננסי הוא מערכת מורכבת המקיפה מגוון רחב של מכשירים פיננסיים (מניות, אג"ח, מט"ח, סחורות ומדדים), וכן מוסדות פיננסיים שונים כמו בנקים, ברוקרים ובורסות. זוהי מערכת המתפתחת כל הזמן, המושפעת ממספר רב של גורמים, כגון: תנאים כלכליים, התפתחויות פוליטיות, התקדמויות טכנולוגיות ושינויים רגולטוריים ועוד.

השווקים הפיננסיים עשויים להשתנות כתגובה לאירועי חדשות, דוחות פיננסיים, אינדיקטורים מאקרו כלכליים ועוד. מכאן שירידות חדות וממושכות, כמו גם העליות, זכו לטרמינולוגיה של שוק דובי ושוק שורי עליהם נרחיב במאמר זה.

שוק דובי ושוק שורי הינם מונחים המשמשים לתיאור המגמה המתמשכת או הכיוון של השווקים הפיננסיים, במיוחד בכל הקשור למדדי המניות, אם כי לא כל ירידה מובילה להגדרת השוק הדובי לא כל עלייה תוגדר כשוק שורי.

מהו שוק שורי ?

שוק שורי הוא מצב של שוק פיננסי בו המחירים עולים ב-20% או יותר. המונח שוק שורי מתייחס לרוב לשוק המניות והמדדים בבורסות בעולם.

למרות שלמשקיעים ופרשנים שונים יש הגדרות שונות של מהו בדיוק שוק שורי, רשות ניירות ערך בארה"ב מגדירה שוק שורי כאמור לעיל, כעלייה של 20% או יותר במדד שוק רחב על פני חודשיים לפחות. עם זאת, במובן כללי, שוק שורי הוא שוק שבו אחוז גדול מהמניות נע כלפי מעלה לאורך תקופה מתמשכת ומגמה זו נשמרת.

אחד המאפיינים הנוספים של שוק שורי הוא ביקוש גבוה יותר מצד הסוחרים והמשקיעים – דבר אשר עשוי לגרום לעליות נוספות בשווקים. שוק שורי יאופיין לרוב לצד תחושת אמון גבוהה יותר, כלכלה חזקה ויציבה יותר ופרמטרים אחרים נוספים.

מהו שוק דובי?

שוק דובי הוא ההפך משוק שורי, מכל הבחינות. גם הוא יוגדר בדרך כלל כירידה מתמשכת של 20% או יותר במחירי המניות ומצב השוק באופן כללי.

שוק דובי מביא בדרך כלל לפסימיות כלכלית ולהפחתת הוצאות הצרכנים, גורמים שיכולים לתרום להעמקת השוק הדובי. במהלך השוק הדובי, לסוחרים והמשקיעים תהיה נטייה גבוהה יותר למכור, דבר שעשוי להוביל להיצע גבוה יותר והורדת המחירים עוד יותר.

כך היה במהלך המיתון הגדול בסוף שנות ה-2000,  בו ירדו השווקים הפיננסיים ביותר מ-50%. גרוע עוד יותר היה המצב במהלך השפל הגדול בשנות ה-20, כשהמחירים ירדו בשיעור גבוה של 83%.

שוק דובי מתחיל כאשר רוב הנכסים הפיננסיים החשובים והנזילים ביותר מאבדים מערכם. וול סטריט מעריכה לרוב את תחילתו של שוק דובי לפי המדדים המרכזיים: דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק, שכן הם משקפים את הדינמיקה של שינויי המחירים של החברות הגדולות בעולם.

חשוב לציין כי לעיתים שוק דובי ושורי יכולים להשפיע על השקעות ומכשירים פיננסיים שונים בדרכים שונות. לדוגמה, שוק דובי למניות עשוי להיות חיובי לאפיק האג"ח, שכן משקיעים מחפשים את הביטחון היחסי של השקעות בתקופות של אי ודאות בשוק.

השוק השורי והדובי חופפים לרוב למחזור הכלכלי, המורכב מארבעה שלבים: התרחבות, שיא, התכווצות ושפל. תחילתו של השוק השורי הוא לעתים קרובות אינדיקטור להתרחבות כלכלית. מכיוון שהסנטימנט הציבורי לגבי התנאים הכלכליים העתידיים מניע את מחירי המניות, השוק עולה לעתים קרובות עוד לפני שמדדים כלכליים רחבים יותר, כגון צמיחה בתוצר המקומי הגולמי מתחיל לעלות.

עובדה מעניינת:

האמונה הרווחת לגבי מקורם של מונחים אלו היא כי השימוש ב"שור" ו"דוב" לתיאור שווקים נובע מהאופן שבו בעלי החיים תוקפים את יריביהם – שור מעיף את קרניו כלפי מעלה באוויר, בעוד הדוב מוריד את כפותיו כלפי מטה. פעולות אלו הן מטאפורות לתנועה ותנודתיות של השווקים הפיננסיים.

לסיכום, על הסוחרים והמשקיעים להבין ששוק דובי כמו גם שוק שורי הם חלק מנוף ההשקעות והם חלק ממחזור שוק טבעי.

האם מאמר זה תרם לידע שלך ?

למאמרים נוספים לחץ כאן.

כמו כן מוזמנים לבקר במערך ההדרכה המתעדכן של ATRADE.