זירות הסוחר

נכון להיום פועלות בישראל מספר זירות סוחר, המאפשרות מסחר במכשירים פיננסיים מסוג חוזי הפרשים (CFD – Contract For Difference).
זירות סוחר אלה מאפשרות לסוחרים לבצע מסחר ממונף באותם מכשירים פיננסיים.
המסחר בזירות (online trading) נעשה כולו על גבי פלטפורמת מסחר מקוונת. על פי תיקון לחוק ניירות ערך משנת 2010 ותקנות שהותקנו מכוחו בשנת 2014, על מנת לנהל זירת סוחר, יש לקבל רישיון מתאים מהרשות לניירות ערך.

למעבר אל זירת המסחר המובילה בישראל:

מהן זירות סוחר ובאילו מכשירים פיננסיים ניתן לסחור בהן

בחודש אוקטובר 2016, כשנתיים לאחר שהותקנו התקנות המסדירות את פעילות זירות הסוחר ובתום הליך בדיקה קפדני, שנמשך כשנה וחצי, החליטה הרשות לניירות ערך להעניק רישיונות לניהול זירות סוחר למספר מצומצם של חברות.
במסגרת הרישיון נקבעו הגבלות שבהן על כל זירה לעמוד, ביניהן ניתן למנות תנאים הקשורים לסוגי המכשירים הפיננסיים המותרים למסחר בזירה.

המכשירים הפיננסיים המוצעים למסחר בזירות הסוחר הינם מסוג "חוזה הפרשים" (CFD), המכונה גם "ספוט מתגלגל".
המכשיר ניתן למינוף ומחירו נגזר ממחיר נכס הבסיס עליו הוא נסחר (לדוגמא מחיר של מכשיר פיננסי על מחיר נפט גולמי, נגזר מציטוט מחירים של חוזים עתידיים על נפט גולמי בבורסה בו נסחרים חוזים אלה).
הסוחר יכול להרוויח או להפסיד בהתאם לשינוי שחל במחיר נכס הבסיס ובסוג העסקה שביצע (קניה – לונג או מכירה – שורט).

הסוחרים בזירות המסחר מבצעים את עסקאותיהם ישירות מול אותן זירות. הדבר שונה באופן מהותי מהמסחר בבורסה, שבו שותפים מספר צדדים שאינם תלויים זה בזה והם יכולים לקבוע יחד מחיר לעסקה, שיתאים הן לכללי הביקוש והן לכללי ההיצע.

בחירה נכונה של זירת מסחר

חשוב מאד ללמוד ולהבין את הסיכונים הכרוכים במסחר בזירות המסחר העצמאי ולוודא שבוחרים בזירה מפוקחת.

לפני שפונים לסחור בזירות המסחר, כדאי מאד לצבור ידע וגם ניסיון בכל הקשור לפעילות עם מכשירים פיננסיים, הידועים כמורכבים ובפעילות בשווקים המוכרים  בתור תנודתיים.

על הסוחר להבין במדויק כיצד פועלת אותה זירה, לוודא כי היא מקבלת את הציטוטים שלה ממקור מוכר ואמין (כגון תומסון רויטרס או בלומברג) ולקחת בחשבון את העלויות ואת הסיכונים הכרוכים בכך. בנוסף, עליו להקדיש לכך את הזמן הראוי, על מנת שכל עסקה תבוצע תוך שיקול דעת ובאופן נכון. כדאי מאד, בעיקר לסוחרים מתחילים, ללמוד את התחום ו/או להיוועץ עם מומחים חיצוניים, לשמוע את חוות דעתם בנושא, ללמוד ולחקור את השוק כמו גם את נושא זירות המסחר ורק כאשר בטוחים בכך, לצאת לדרך ולהתחיל לסחור.

התחל לסחור בחוזי הפרשים (CFD) על מגוון רחב של אפיקי השקעה, עם זירת המסחר המובילה בישראל ( ע"פ דירוג Dun's100)

*אייטרייד מבהירה ומדגישה כי המידע אינו מהווה הצעה של נכסים ואינו מהווה הזמנה לרכשם ואין לראות בו כייעוץ בדבר כדאיות השקעה בהם ו/או כהצעה או כשידול, במישרין ו/או בעקיפין, לקנות ו/או למכור את הנכסים, בשום אופן ו/או צורה ו/או דרך