אינדיקטורים בשוק האסיאתי

אירועים כלכליים – אסיה

אסיה ומדינות האוקינוס השקט הפכו לאחד האזורים המעניינים במסחר בשוק ההון. בנוסף לכך שאזור זה כולל את סין, שהינה הכלכלה השניה בגודלה בעולם, מדובר באזור בו נמצאים השווקים המתפתחים ביותר כיום.

אסיה ומדינות האוקיאנוס השקט הפכו לאזור המרכז עניין רב בקרב משקיעים בשוק המט"ח, הסחורות, המניות והמדדים.

לפניך רשימה של אינדיקטורים כלכליים:

סין

שם תיאור תדירות
תוצר מקומי גולמי (GDP) התפוקה הכוללת של סחורות ושירותים שיוצרו בסין

רבעוני ושנתי
תפוקה תעשייתית (חודשי) מדד המשקף את התפוקה הכוללת של המפעלים בסין ומציין אם הייצור גדל או מתכווץ.

מכירות קמעונאיות – סין מבוסס על מדגם של חנויות מסוגים שונים בסין אשר מודד באופן חודשי מכירה של מוצרים ע"י קמעונאים. נתונים אלו מציגים גדילה או האטה בהוצאות הצרכנים כמו גם את רמת אמון הצרכנים. חודשי
מדד המחירים לצרכן – סין (שנתי) שינוי במחירי הסחורות והשירותים הנרכשים ע"י הצרכנים. מדד בעל חשיבות להערכת המטבע המקומי. שינויים בו מובילים לשינוי ריבית של הבנק המרכזי המקומי בסין. חודשי
מאזן מסחרי – סין המאזן המסחרי מודד את ההפרש בין יצוא ויבוא סחורות (יצוא פחות יבוא). ניתן ללמוד מהמאזן המסחרי על רמת הצמיחה בסין כמו גם על ערך המטבע המקומי. רבעוני

יפן

שם תיאור תדירות
מדד אמון הצרכן מדד המשקף את רמת האופטימיות בקרב האוכלוסייה של יפן בנוגע לבריאות הכלכלה שלה. חודשי
תוצר מקומי גולמי (GDP) התפוקה הכוללת של סחורות ושירותים שיוצרו ביפן. רבעוני ושנתי
שיעור האינפלציה מציין את שיעור האינפלציה ביפן ברמה חודשית, רבעונית ושנתית. רבעוני

אוסטרליה

שם תיאור תדירות
מדד אמון העסקים מדד המעריך את מצב הכלכלה באוסטרליה לטווח קצר עד בינוני. מבוסס על מדגם של כ – 1000 עסקים.

חודשי
תוצר מקומי גולמי (GDP) התפוקה הכוללת של סחורות ושירותים שיוצרו ביפן.

דוח רבעוני ושנתי

יבוא (חודשי) מודד את כמות המוצרים המיובאים לאוסטרליה חודשי
הכרזה בנושא הריבית  שער הריבית נקבע על ידי וועדת הבנק האוסטרלי. עם פרסום ההצהרה משחררת הועדה פרשנות באשר להחלטתם. שער הריבית הוא המפתח להערכת שער המטבע. יום ה' הראשון של כל חודש
שיעור האבטלה מציג את אחוז האנשים הלא מועסקים אשר מחפשים מקום עבודה ביוזמתם. ניתן ללמוד מנתון זה על החוסן הכלכלי הכללי של אוסטרליה. חודשי