אירועים כלכליים – אירופה

לאלו מכם המשקיעים במוצרים הנסחרים באירופה נביא את כל האינדיקטורים הכלכליים האחרונים ואלו שעתידים להתפרסם באיחוד האירופי. כמו כן, נסביר עבורך על מה משפיע כל אינדיקטור או אירוע כלכלי שמתקיים, כך שתוכל לבצע עסקאות מושכלות.

חלק מהנתונים העיקריים:
שםתיאורתדירות
מדד המחירים לצרכןמדד זה  מצביע על האינפלציה באיחוד האירופי. ברבים מהמקרים הוא המפתח להבין את המדיניות הכלכלית הצפויה של הבנק המרכזי באירופה.חודשי ורבעוני
סקר ה ZEW בגרמניההסקר מתבצע בקרב המגזר הבנקאי בגרמניה המשקף את תחושתם לגבי מצבו הכלכלי של גוש האירו.

חודשי
סקר IFO מדד מצב העסקים בגרמניהמדד המבוסס על סקר בקרב המגזר התעשייתי, שמעריך את מצב העסקים הנוכחי והצפוי לששת החודשים הקרובים. המדד בעל השפעה ניכרת על מצב השוק עם פרסומו היות והוא משקף את מצב הכלכלה בגרמניה.

חודשי
הכרזה בנושא הריביתפרסום שער הריבית לטווח הקצר של אומות האיחוד האירופי. לאחר פרסום שיעור הריבית כדאי לעקוב אחר תגובתו של יו"ר המועצה של הבנק המרכזי באירופה. הנתון רלוונטי בעיקר לאלו הסוחרים בשוק המט"ח כנגד האירו.רבעוני