הוראת קנייה עתידית (Buy Limit)

פקודה מותנית לפתיחת עסקה במחיר מוגדר מראש. העסקה תתבצע במועד, בו מחיר השוק קנייה Ask של נכס הבסיס יהיה שווה או נמוך מהמחיר שאותו הגדיר הלקוח בפקודה. עם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה, הלקוח יימצא בפוזיציית קניה לונג. המחיר המוזן חייב להיות נמוך משער השוק באותו הזמן.