הוראת מכירה עתידית (Sell Limit)

פקודה מותנית לפתיחת עסקה במחיר מוגדר מראש. העסקה תתבצע במועד בו מחיר השוק מכירה Bid של נכס הבסיס יהיה שווה או גבוה מהמחיר שאותו הגדיר הלקוח בפקודה. עם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה, הלקוח יימצא בפוזיציית מכירה – שורט. המחיר המוזן חייב להיות גבוה משער השוק באותו הזמן.