הוראת קנייה במחיר המוגדר מראש (Buy Stop)

פקודה מותנית לפתיחת עסקה במחיר מוגדר מראש. העסקה תתבצע במועד בו מחיר השוק קנייה Ask של נכס הבסיס יהיה שווה או גבוה מהמחיר שאותו הגדיר הלקוח בפקודה. עם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה, הלקוח יימצא בפוזיציית קניה לונג. המחיר המוזן חייב להיות גבוה משער השוק באותו הזמן.