גרף נרות יפניים (Candlestick chart)

גרף עמודות וקווים אשר משקף בתוכו את תנועת המחיר בזמן מסויים, כאשר כל יחידת זמן מקבלת נר שמורכב מגוף ופתיליות. הנר (הפתיל) מסמל את המחיר המקסימלי או מינימלי שנסחר במסגרת תקופת הזמן הנבחרת. הקצה העליון של הנר מסמל את השער הגבוה ביותר באותה תקופת זמן, והקצה התחתון של הנר מסמל את השער הנמוך ביותר.