איתות קנייה (Buy Signal)

מצב המציין זמן טוב לקנות מכשיר פיננסי. הנסיבות המדויקות של האיתות ייקבעו בהתאם לניתוח טכני/ניתוח פונדימנטלי ובעזרת אינדיקטורים מסויימים שבו משתמש המנתח/האנליסט. הניתוחים הטכניים נשאבים גם מהודעות שיוצאות כגון: הודעות על ריבית, אבטלה, ייצור, נתוני תעסוקה ועוד.