בנק מרכזי (Central bank)

הסמכות המוניטרית המרכזית במדינה. תפקידיו כוללים את האחריות לקביעת המטבע של המדינה, אחראי על המדיניות המוניטרית, מפקח על מערכת הבנקאות במדינה וכן על מדיניות אספקת האשראי של המדינה. בנק זה מתפקד גם כמלווה לבנקים מקומיים ומספק להם אשראי (למשל, בזמן משבר כלכלי).