גלגול חוזים (CFD Rollover)

פעולת מעבר לחוזה הבא בשוק שבה נקנים חוזים עתידיים במקום חוזים קיימים שפוקעים בכל חודש. לפני מועד פקיעה של חוזה עתידי מוחלף באופן אוטומוטי החוזה הקיים (הפוקע) בחוזה העתידי הסחיר הקרוב הבא אחריו. בין החוזה הפוקע לחוזה החדש קיימים הפרשי מחיר, אשר מבוצעת ביניהם התאמה במסגרת הליך ההחלפה (CFD– ראשי תיבות של Contract for Difference)