עסקת פורוורד (Forward)

עסקת מסחר שמתבצעת היום לתקופה ארוכה משני ימי עסקים (ערך ספוט). שער הפורוורד מורכב משער הספוט בתוספת או בניכוי הפרשי הריבית בין שני המטבעות לאורך הזמן. הפרשי הריבית ידועים לעתים קרובות כפרמיה או הנחה.