פער (Gap)

פערים נוצרים כאשר אין מסחר בסדרת מחירים מסוימת. בתנאי שוק רגילים שינויי מחירים מתרחשים על ידי תנועה מצטברת. כאשר ישנה הפתעה בשוק, בגלל אירוע עולמי משמעותי, חוסר נזילות או הכרזה כלכלית מרכזית, יכול להיווצר פער כאשר השוק מנסה לתקן את דעתו על שער החליפין באופן מיידי.