גרף קו (Line graph)

גרף קווי מחבר את מחירי הסגירה במסגרת הזמן הנתון. לדוגמא, בצפייה על גרף יומי, הקו יחבר את מחירי הסגירה של כל יום מסחר. גרף זה הנו מורכב מלקט של נקודות היוצרות קו. זהו סוג הגרף הבסיסי ביותר ונועד בעיקר לזיהוי של מגמה.