מחיר אמצע או מחיר ביניים (Mid-Price or Middle Rate)