בסיס הכסף (Monetary basis)

שילוב של כספים המוחזקים ע”י הציבור והבנקים. ליחידת החישוב יש יחס קבוע למוצר סטנדרטי מוסכם. בעבר היה המוצר זהב או כסף שאותם יכלו להמיר. כיסוי הכסף מורכב מהנכסים השונים המוחזקים בבנק המרכזי ומשתנים מארץ לארץ לפי החוק הנהוג במדינה.