זליגה של מחיר (Slippage)

תופעה המאפיינת את המסחר בשוק הפיננסי בו קיימת האפשרות שהעסקה שלך תתבצע במחיר שונה מהמחיר שביקשת. זליגה מתרחשת כאשר מחיר של נכס פיננסי מבצע דילוג ממחיר למחיר מבלי לעבור במחירים באמצע, מצב זה נוצר בעיקר כאשר לשוק יש אופי תנודתי. זליגה יכולה להתרחש גם בעת ביצוע הוראה עתידית כאשר יתכן והמחיר אותו הלקוח ביקש לא יהיה זמין בשוק כך שההוראה תתבצע במחיר הזמין הבא.