ברוקר (stockbroker)

נקרא גם סוכן, הברוקר מפגיש בין קונים ומוכרים המעוניינים לסחור בניירות ערך תמורת עמלה המשולמת על ידי יוזם העסקה או כל נכס פיננסי אחר. ברוקר אינו מחזיק בפוזיציות בשוק, לרוב יהיה גוף שמספק שירותי השקעות ומסחר בניירות ערך ומכשירים פיננסיים. ברוקר יכול לספק גם מידע משמעותי לגבי מחירים, מוצרים ותנאי השוק. בעסקאות מסחר גדולות, אחריותו העיקרית היא להפגיש בין קונים ומוכרים ועל כן הוא משמש כתפקיד מפתח במכירת מניות, אגרות חוב ושירותים פיננסיים אחרים. ברוקר יכול להיות גם הגוף שמספק את פלטפורמת המסחר, בין אם באמצעות מערכות מסחר אינטרנטיות ובין אם בגישה טלפונית לחדר מסחר.