היצע וביקוש (Supply and demand)

היצֵּעַ וביקוש הוא מודל המורכב משני מדדים – היצע וביקוש – המקיימים ביניהם אינטראקציה.
היצע הוא כמות המוצרים והשירותים הקיימים בשוק מסוים, וביקוש הוא אומדן של מידת הדרישה למוצרים ושירותים בשוק מסוים