עסקת החלף (Swap)

רכישה ומכירה בו זמנית של אותו סכום במטבע מסוים בשני מועדים שונים, כנגד מכירה ורכישה של מטבע אחר. עסקת Swap יכולה להיות החלפה כנגד פורוורד. במהותה, עסקת Swap דומה במקצת ללקיחת הלוואה במטבע אחד ומתן הלוואה במטבע לאותה תקופה. עם זאת, שיעור התשואה או העלות של הכספים מתבטא בהפרש המחירים בין שני הצדדים של הטרנזקציה. היא מורכבת למעשה מעסקת ספוט ועסקת פורוורד הפוכה.