מגמה (Trend)

מתייחסת לכיוון המחירים. עלייה של נקודות השיא והשפל הם מגמת עלייה; ירידה של נקודות השיא והשפל הם מגמת ירידה. טווח מסחר מאופיין בנקודות שיא ושפל שיוצרות קו אופקי. מגמות מסווגות בדרך כלל למרכזיות (יותר משנה), ביניים (1-‏6 חודשים), או משניות (פחות מחודש).